Uppåt för bopriser i Stockholms län

/assets/img/51968-estocolmo_.jpg
Stockholm från vattnet. Foto: Mostphotos
 

Enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik har priserna på bostadsrätter i Stockholms län stigit under de tre senaste månaderna. Den största procentuella uppgången ägde rum i kommunen Tyresö, samtidigt som priserna gick ned mest i Danderyd.

Bostadsrättspriserna i Stockholms län har i snitt stigit med 1,5 procent under de tre senaste månaderna. I 25 av länets kommuner har försäljningarna av bostadsrätter varit tillräckligt många under perioden, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod.

I Tyresö kommun skedde den största prisuppgången på bostadsrätter, en ökning med i snitt 9,2 procent. Därefter kommer bostadsrätter i Österåker som gick upp i pris med 7,9 procent, och den tredje största uppgången i länet noterades i Salem, med plus 4,8 procent.  

Bostäder på Invernesshöjden i Danderyd. Foto: Mostphotos

Priserna sjönk också på flera håll i Stockholms län under den senaste tremånadersperioden. Den största nedgången skedde i Danderyds kommun, där bostadsrättspriserna gick ned med 8,8 procent. I kommunerna Vaxholm och Värmdö var nedgången åtta procent, samtidigt som priserna gick ned med 6,4 procent i Botkyrka.   


På årsbasis ligger nu snittet för utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 4,6 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt.

Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisutveckling under de tre senaste månaderna på riksnivå och i Stockholms län (i bokstavsordning):   
 

Källa: Uppdaterad statistik från Svensk Mäklarstatistik den 14 januari 2020 Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen