Sjunkande bruttomarginal på bolån för bankerna

/assets/img/mostphotos/finansinspektionen.jpg
Utanför FI:s kontor i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Enligt nya uppgifter från Finansinspektionen minskade bankernas bruttomarginal på bolån under årets andra kvartal, jämfört med det första. Detta då stigande styrränta lett till att finansieringskostnaden ökat mer än utlåningsräntorna.

Under andra kvartalet 2023 sjönk bankernas bruttomarginal på bolån. Vid utgången av kvartal två låg den på 0,41 procentenheter, jämfört med 0,56 procentenheter vid slutet av första kvartalet. Det skriver myndigheten Finansinspektionen på sin hemsida. Innan årsskiftet uppgick bruttomarginalen till 0,81 procentenheter.

Bakgrunden till utvecklingen ska vara att bankernas finansieringskostnader ökat mer än utlåningsräntorna. Till exempel uppges den stigande styrräntan drivit upp rörliga boräntor. Men bankernas inlåningsräntor har inte stigit i samma takt.

Bankernas bruttomarginal på bolån avser skillnaden mellan deras finansieringskostnad för lånen och utlåningsräntan som kunder med rörliga bolån erbjuds.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen