Swedbank: Fortsätter bopriserna stiga kan fler behöva amortera mer

/assets/img/mynt.png
Utanför Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg, Stockholm. Pressbild Swedbank
 

Om bostadspriserna fortsätter stiga kommer det leda till högre skuldsättning och att fler omfattas av det högsta amorteringskravet, vilket kan grusa mångas drömmar om det framtida boendet. Det framgår av Swedbanks senaste Boindex.

Enligt Swedbank Boindex för kvartal fyra 2020 är hushållens köpkraft god när det kommer till bostadsköp. Indexet för småhus och bostadsrätter låg oförändrat på 115 under sista kvartalet ifjol. Dock kan de stigande bopriserna, om trenden håller i sig, leda till högre skuldsättning bland hushållen. Det skulle i sin tur leda till att fler omfattas av det högsta amorteringskravet på bolån som innebär en amortering om tre procent av det totala lånebeloppet, något som bedöms kunna grusa mångas drömmar om en ny bostad framöver. 

Samtidigt som amorteringsreglerna haft en inbromsande effekt på boprisutvecklingen, har hemarbete och lägre bolåneräntor bidragit till prisuppgång.   
– Svenska hushåll är redan bland de mest skuldsatta i Europa. Fortsätter bostadspriserna att stiga i samma takt som nu så kommer allt fler hushåll komma att omfattas av amorteringskravet om tre procents amortering. Det kan grusa mångas bostadsdrömmar i framtiden och är en fråga som politikerna skulle behöva ta itu med, säger Swedbank och sparbankernas privatekonom Arturo Arques i ett pressmeddelande från banken.

Det treprocentiga amorteringskravet gäller den som har ett bolån med en belåningsgrad om 70 till 85 procent av bostadens värde, och som samtidigt har en skuld som överstiger 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt. Källa: Finansinspektionens hemsida

Kort om Swedbank Boindex
Swedbank Boindex avser mäta hushållens köpkraft när det kommer till småhus och bostadsrätter. Bankens index blir 100 om 30 procent av hushållens disponibla inkomst går till utgifter för boendet. Ju högre siffran blir desto större ekonomisk marginal anses hushållet ha vid köp av bostad.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen