Fler behöver hjälp att finansiera första bostaden

/assets/img/8999000-ungt-par-i-stockholm.jpg
Ungt par i Stockholm. Foto: Roland Magnusson / Mostphotos
 

En stor andel av fastighetsmäklarna i storstäderna upplever att det nu är vanligare att förstagångsköpare behöver hjälp med finansiering av bostaden än för tre år sedan. Det visar den senaste mäklarbarometern från SBAB.

I den senaste upplagan av banken SBAB:s Mäklarbarometer har 220 fastighetsmäklare i storstäderna tillfrågats om hur förstagångsköpare finansierar sina bostäder, i vilken utsträckning de behöver hjälp av föräldrar eller släktingar i nuläget jämfört med för tre år sedan.

I Storstockholm uppgav 44 procent av mäklarna att det blivit vanligare, i Storgöteborg valde 43 procent det svarsalternativet och bland mäklarna i Stormalmö uppgick andelen till 29 procent. Samtidigt upplevde 46 procent av Stockholmsmäklarna att det är lika vanligt att förstagångsköpare behöver ekonomisk hjälp idag som för tre år sedan. Motsvarande notering i Göteborg och Malmö var 38 respektive 58 procent.

Två procent av mäklarna i Storstockholm valde alternativet att det blivit mindre vanligt, för Storgöteborg blev motsvarande notering åtta procent, medan endast en procent av mäklarna i Stormalmö svarade så. De storstadsmäklare som inte valde något av ovanstående alternativ uppgav istället att de inte hade någon uppfattning i frågan.

En annan fråga som togs upp i mäklarbarometern rörde var en ung person (25-29 år) som vill köpa en etta på 30 kvadratmeter, med månadsavgiften 2 000 kronor, har möjlighet att göra det i kommunerna Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Vidare har beräkningar gjorts utifrån uppgifter om medianinkomst vid tillsvidareanställning från Statistiska centralbyrån (SCB), där noteringen för år 2020 räknats upp med två procent för att motsvara siffran för 2021. Målgruppen beräknas också kunna betala kontantinsatsen och inte ha några övriga lån. Resultaten har räknats fram med hjälp av statistik från bankens bostadssajt Booli.

Under dessa förhållanden ser kalkylen ändå inte ut att gå ihop i Stockholm eller Götebrog, varken för en ung man eller kvinna. Då har hänsyn tagits till boränta, amorteringar och kvar att leva på efter att boendekostnader har betalts, även kallat KALP-kalkylen. I Malmö går kalkylen ihop för en ung man men inte en kvinna.

Undersökningen mäklarbarometern görs av Origo Group på uppdrag av SBAB och den senaste enkäten genomfördes under perioden 10-24 januari 2022.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen