Dom i kammarrätten: Näringsverksamhet att sälja tre bostadsrätter på ett år

/assets/img/mostphotos/20142589-kammarrattens-hus.jpg
Kammarrättens hus i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Under år 2015 sålde en kvinna tre bostadsrätter med vinst, vilken Skatteverket bedömde skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Fallet prövades senare i kammarrätten, där beslutet togs att gå på Skatteverkets linje.

Text: Linda Myrin

En kvinna sålde tre bostadsrätter inom loppet av ett år, under beskattningsåret 2015, och i sin deklaration angav hon att vinsten från försäljningarna var av inkomstslaget kapital. I slutet av oktober 2016 beslutade myndigheten Skatteverket att vinsten som kvinnan gjort på de tre bostadsaffärerna året innan, istället skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.


Kvinnan överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, som i slutet av 2017 valde att avslå hennes begäran. Av domen framgår att kvinnan yrkat att samtliga bostadsrätter bokades utifrån “rådande familjeförhållanden”, med avsikten att de skulle användas för permanent boende. Den första bostadsrätten bokades på grund av att hon var gravid och därmed skulle komma att behöva en större lägenhet till sin familj. Två andra bostadsrätter bokades sedan, i samband med att hon och hennes make bestämt sig för att separera, och skulle behöva varsin lägenhet. En fördelning av dessa två lägenheter skulle ske i samband med bodelning. Efter en tid valde dock makarna att ändå fortsätta vara tillsammans.

Förvaltningsrätten ansåg dock inte att det framkom något som kunde styrka att avsikten var att bostadsrätterna skulle användas som permanentbostäder. Tvärtemot uppges vissa omständigheter istället ha talat för att kvinnans avsikt var att de förvärvade lägenheterna skulle omsättas. Ett exempel på en sådan är att kvinnan och hennes make samägt bostadsrätterna “trots att de påstås ha införskaffats för separat bruk”.

Utifrån utredningen i målet kunde förvaltningsrätten också konstatera att kvinnan under perioden 2012 – 2015 totalt sålt sju bostadsrätter, varav samtliga såldes med vinst kort efter att de förvärvats. Av ett tillägg från Skatteverket framgår också att det funnits ett handelsbolag registrerat på kvinnan, hennes make och hennes svåger. Bolaget ska ha varit verksamt inom byggbranschen, vilket enligt myndigheten visar att hon haft “en anknytning till byggbranschen och kunskap om renovering av exempelvis lägenheter”. I samband med att Skatteverket ställde frågor om bolaget så avregistrerades det.

Efter att förvaltningsrätten meddelat sin dom tog kvinnan ärendet vidare till Kammarrätten i Stockholm. Där valde man att instämma i förvaltningsrättens bedömning. Bland annat bedömdes kvinnans inlämnande av oriktiga uppgifter för beskattningsår 2015, kunna utgöra grund för det påförda skattetillägget. De tre bostadsrätterna anses vara lagertillgångar och vinsterna som uppstått vid försäljningen av dessa ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Domen meddelades i slutet av april 2019.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen