Stockholms stad stämmer brf vars styrelse motsatt sig höjd tomthyra

/assets/img/12351633-bandhagen.jpg
Bandhagen, Stockholm. Foto: Roland Levander / Mostphotos
 

Styrelsen för en brf med hus på tomträtter i Stockholm ombads signera ett avtal om en 42 procent högre tomträttsavgäld, men de vägrade och nu stäms föreningen av Stockholms stad. Det rapporterar DN.

För ett år sedan fick Brf Bandhagen med hus på tomträtter i Stockholm besked om att föreningens tomträttsavgäld (tomthyra till kommunen) skulle höjas med 42 procent. I samband med detta översändes ett kontrakt avseende höjningen som styrelsen ombads signera och returnera. Det vägrade dock styrelsen att gå med på och Stockholms stad har nu valt att stämma föreningen i domstol. Det skriver Dagens Nyheter (DN).

Enligt föreningens ordförande Morgan Öberg var avsikten med att inte skriva under dokumentet att få nivån på avgälden prövad i domstol.

Brf Bandhagens hus innehåller sammanlagt 580 lägenheter fördelade på åtta tomträtter i Stockholm Söderort. Styrelsen bad att få se kommunens underlag till beslutet om höjningen och ville ha ett möte med stadens handläggare.
– Det var ingen hjälpsam hantering, utan vi blev bara hänvisade till att kommunfullmäktige hade fattat ett visst beslut. Jag tror att handläggarna inte har något förhandlingsutrymme för det är redan bestämt. Det är politikerna i stadshuset som har bestämt att det ska höjas, säger föreningens ordförande Morgan Öberg till DN.

Morgan Öberg ser inget generellt problem med att kommunen tar ut en hyra för marken, men påpekar att den måste vara baserad på något som går att förstå. Han betonar även att tvisten rör själva höjningen och inte avgälden i sig.

Ett annat alternativ som ordföranden är öppen för att diskutera är att köpa loss marken från kommunen. Detta under förutsättning att föreningens medlemmar var positiva till det och att det var möjligt rent ekonomiskt, att kalkylen gick ihop.

DN har också intervjuat exploateringskontorets avdelningschef Daniel Roos som uppger att avgälderna enligt lag hade kunnat läggas på en betydlig högre nivå, men att de valt en lägre.
– Då har vi ingen möjlighet att förhandla om lägre nivåer. De är redan fastställda på en låg nivå, förklarar han.

Gällande beslutet om att stämma föreningen så menar Daniel Roos att kommunen inte haft något annat val. Det blir nu upp till domstolen att avgöra nivån för avgälden.

Även om den nya tomthyra som kommunen fattat beslut om för Brf Bandhagen är på en betydligt högre nivå än tidigare, visar statistik från HSB att andra föreningar råkat ut för betydligt större höjningar. I en studie av 73 brf:er i kommunens ytterområden visade sig snittet ligga på plus 64 procent. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen