Rättsprocesser om kraftigt höjda tomthyror i storstan

/assets/img/img-4234.jpg
Bild från Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Brf:er i Stockholm och Göteborg har vägrat förnya sina tomträttsavtal på grund av kraftigt höjda tomthyror, vilket nu lett till rättsprocesser. Detta enligt SR Ekots rapportering.

Den sjätte september sände Sveriges Radio (SR) Ekonomiekot ett inslag om att bostadsrättsföreningars tomthyror (tomträttsavgälden) blivit betydligt högre, speciellt i storstäder som Stockholm och Göteborg. De uppges ha blivit så pass höga att många föreningar upplever att deras situation “börjar bli mer eller mindre ohållbar”. Detta då taxeringsvärdet för tomtmarken de hyr, vilket avgälden baseras på, blivit mer än dubbelt så högt när det blivit dags att förnya avtalen. Brf:er som köpt loss marken de verkar på betalar ingen tomthyra.

En av de drabbade föreningarna i Stockholm är Brf Liljeholmsberget där Erik Fahlén är ordförande. De tar nu en “en rättslig strid” istället för att förnya avtalet med kommunen.
– Staden höjer avgiften från 1,6 till 4,2 miljoner. Dom nekar också köp av marken så vi har inga handlingsalternativ, säger Erik Fahlén till SR Ekot.

Och även i Göteborg pågår rättsprocesser för liknande fall, fem ärenden är överklagade till högsta instans. Ett par av dessa föreningar är medlemmar i HSB Göteborg där Peter Karlsson är förvaltningschef.
– I början på 2016 kom ju dom här nya taxeringsvärdena och då började problemen, det var ju då det stack iväg, förklarar han för Ekonomiekots reporter.

I vissa fall har föreningar varit tvungna att höja sina månadsavgifter med uppåt 2 000 kronor, vilket sannolikt kan påverka värdet på bostadsrättslägenheterna negativt. 
– Men den stora konsekvensen är ändå att dom här föreningarna kan inte höja årsavgifterna hur mycket som helst, utan dom får dra ned på viktiga investeringar, fortsätter Peter Karlsson.

Medan hyreshöjningarna ställer till det för bostadsrättsföreningar, innebär tomthyrorna för bostadshus och flerbostadshus ett tillskott i miljardklassen för landets storstadskommuner. Men i Stockholm vill exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson ändå att fler föreningar ska få lov att köpa loss mark. Å andra sidan har de som en gång i tiden tecknade tomträttsavtal med kommunen fattat ett beslut. 
– En bostadsrättsförening som har upplåtit med tomträtt kan ju också följa prisutvecklingen och i ganska god tid förbereda sig på vad som kan komma skall, säger han till Ekot.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen