Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad – sänkning kan tidigareläggas

/assets/img/riksbankshuset_topp.jpg
Riksbankshuset i Stockholm. Pressbild Riksbanken
 

Reporäntan lämnas oförändrad på 4,0 procent. Detta enligt ett nytt penningpolitiskt beslut från Riksbanken vilket börjar gälla den sjunde februari. Där framgår också att styrräntan troligen kan sänkas tidigare än i föregående prognos.

Den första februari i år kom lämnade Riksbanken ett nytt penningpolitiskt besked om styrräntan, där det framgår att den lämnas oförändrad på 4,0 procent. Beslutet börjar gälla den fjärde februari. 

I ett pressmeddelande skriver Riksbanken att bankens räntehöjningar har bidragit till att inflationen sjunkit. Dock bedöms inflationen fortfarande som hög, i alla fall om man bortser från energipriserna, vilket gör att det finns risk för bakslag. Därför behövs fortfarande en åtstramande penningpolitik för att hålla inflationen nära målet på två procent. 

Riksbankens direktion gör samtidigt bedömningen att det nu är lägre risk att inflationen blir kvar på en för hög nivå. Det innebär att reporäntan troligtvis kan sänkas tidigare än vad som framgick av prognosen i november ifjol.
Ur pressmeddelandet:
"Om utsikterna för inflationen fortsätter att vara gynnsamma är det inte uteslutet att styr­räntan kan sänkas under första halvåret i år."

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen