Bolån fortsatt lönsamma för bankerna

/assets/img/mostphotos/finansinspektionen.jpg
Foto: Mostphotos
 

Bankernas marginaler på bolån sjönk lite under kvartal tre, men är fortfarande på en hög nivå. Detta enligt Finansinspektionen.

Under det tredje kvartalet 2018, som sträcker sig från juli till och med september, minskade bankernas bruttomarginal på bolån med två punkter. Vid slutet av kvartal två låg den på 1,57 procent, och har sedan sjunkit till 1,55 procent vid slutet av kvartal tre. Det går att läsa på Finansinspektionens hemsida.

Enligt Finansinspektionens beräkningar sjönk de faktiska utlåningsräntorna med två punkter under det tredje kvartalet, vilket är förklaringen till den lägre bruttomarginalen. Bankernas kostnad för finansiering av bolån var i princip oförändrad. Slutsatsen som myndigheten drar är att bruttomarginalen fortsätter vara på en hög nivå. Detta indikerar också att bolån fortfarande är en lönsam affär för bankerna.

Bankernas bruttomarginal på bolån beräknas genom att ta den faktiska utlåningsräntan minus finansieringskostnaden. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen