Polisen uppdaterar listan över utsatta områden

/assets/img/14266925-vy-over-sodra-stockholm-med-globen-arena-i-centrum-av.jpg
Globen i Stockholm. Foto: Roland Lundgren/Mostphotos
 

Nu har det blivit dags igen för polisen att uppdatera sin lista över utsatta områden i Sverige. Jämfört med 2021 blir det fyra nya områden som hamnar på listan och sex stycken som inte längre bedöms som utsatta.

Vartannat år sedan år 2015 har polisen uppdaterat sin lista över utsatta områden i landet och nu är det dags igen. På listan kan en plats antingen klassas som utsatt område, riskområde, eller särskilt utsatt område vilket är den allvarligaste kategorin.

Den senaste uppdateringen av polisens nationella lägesbild avser perioden maj 2021–mars 2023. Jämfört med 2021 så är det nu två områden färre som klassas som utsatta, fyra har tillkommit på listan och sex områden bedöms inte längre som utsatta. Totalt har Sverige nu 59 utsatta områden. Det framgår av polisens webbplats.

De nytillkomna är Hagalund i Solna och Saltskog i Södertälje (polisregion Stockholm), Hageby i Norrköping samt Årby i Eskilstuna (polisregion Öst). Dessutom har Karlslund i Landskrona (polisregion Syd) gått från riskområde till att nu klassas som utsatt.

I kategorin särskilt utsatt område har Hovsjö i Södertälje tillkommit, vilket tidigare bedömdes vara ett riskområde.

Områden som inte längre bedöms som utsatta är Älvsjö/Solberga vid Globen, Östberga vid Globen, Edsberg i Sollentuna, Termovägen i Järfälla (polisregion Stockholm) Lagersberg i Eskilstuna (polisregion Öst) och Charlottesborg i Kristianstad (polisregion Syd).

Tre områden har också gått från klassningen särskilt utsatt område till riskområde: Biskopsgården i Hisingen/Storgöteborg (polisregion Väst), Gottsunda i Uppsala-Knivsta (polisregion Mitt), samt Södra Sofielund i norra Malmö (polisregion Syd).

Lägesbilden uppges bygga på underlag från lokalpolisområden i landet. Bedömningen görs utifrån sådant som grad av utsatthet baserat på “förekomst av hot, utpressning eller våldshandlingar i offentlig miljö som riskerar att skada tredje man, öppen narkotikahandel, utåtagerande missnöje mot samhället”. Utöver det tas hänsyn till boendes benägenhet att delta i rättsprocesser.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen