Ny dom: Andrahandsuthyrning tillåts för svårsåld lägenhet

/assets/img/mostphotos/200618_4_1806_print.jpg.jyfqtv_kmxdhw3fjgbka.p0geyud9ku.jpg
Pressbild: HSB
 

Svea hovrätt prövade nyligen om en bostadsrättsinnehavare hade rätt att hyra ut sin bostad i andra hand på grund av att lägenheten var svårsåld. I detta fall fick bostadsrättsinnehavaren rätt, enligt HSB.

I juli i år inkom ett ärende till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg. Det handlade om att en bostadsrättsinnehavare ansökt om tillstånd för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Tidigare hade mannen hyrt ut sin bostad i ett år då han provat att bo sambo. Han hade inga planer på att flytta tillbaka till lägenheten utan ville sälja den.

Mäklaren som mannen kontaktade berättade att han redan hade ett pågående uppdrag med att sälja en lägenhet av samma storlek i samma trappuppgång och att denna legat ute till försäljning en längre tid utan att ha blivit såld.

Mannen publicerade därefter en annons om försäljning av lägenheten men ingen visade intresse av att köpa bostaden. Enligt mannen var lägenheten därför svårsåld. HSB skriver att mannen menade att efterfrågan på lägenheter av samma storlek i det aktuella området var låg och att en försäljning inte skulle täcka hans lån. Därför ansökte han om tillstånd för andrahandsupplåtelse hos bostadsrättsföreningen. Denna ansökan nekades styrelsen.

HSB skriver vidare att föreningen inte ansåg att mannen bevisat att lägenheten var svårsåld. Föreningen ansåg också att priserna på lägenheter hade stabiliserats och att bostaden inte måste säljas till ett lägre pris än vad den är värd.

Det Hyres- och arrendenämnden i Göteborg kom fram till var att mannen hade rätt – priserna hade försämrats avsevärt och det kunde vara svårt för honom att sälja sin lägenheten till ett rimligt pris. Han fick därför tillstånd att hyra ut lägenheten i andra hand till och med mitten av mars 2024.

Enligt HSB förklarade Hyres- och arrendenämnden att en andrahandsuthyrning kan godkännas om bostadsmarknaden är tuff och det är svårt att sälja sin bostad. Om marknaden inte förbättrats på ett år finns det normalt inga fler skäl att fortsatt godkänna en uthyrning. I detta ärende hade mannen inte haft sin bostad ute till försäljning en särskilt lång tid och han hade dessutom satt ett för högt utgångspris. Däremot vägde de lägre priserna in.

Bostadsrättsföreningen överklagade beslutet till Svea hovrätt. Hovrätten delade dock Hyres- och arrendenämndens syn och avslog föreningens överklagande, ett beslut som kom den 3 november i år. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen