Tingsrätten: Sambolagen inte tillämpbar – relationen var instabil

/assets/img/60623636-karl-johansgatan-goteborg-kvallstid.jpg
Göteborg. Foto: Tommy Alvén/Mostphotos
 

Efter att en samborelation avslutats efter fyra månader och den gemensamma bostaden sålts, prövade tingsrätten om sambolagen var tillämplig. Domstolen kom fram till att lagen inte var det, dels på grund av att relationen varit instabil och dels för att lägenhetsköpet kan ha gjorts av affärsmässiga skäl.

Hösten 2019 inledde en man och en kvinna en relation. Ungefär ett år senare förvärvade de en bostadsrättslägenhet i centrala Göteborg. Köpeskillingen låg på 4 100 000 kronor och mannen bidrog med 955 000 kronor i insats medan kvinnan sköt till resterande belopp, varav 2 000 000 genom bolån. De fick tillträde till lägenheten i början av oktober 2020.

Dock tog förhållandet slut och lägenheten såldes för 4 450 000 kronor. Enligt mannen ville han då ha tillbaka sin insats i bostadsrätten men nekades av kvinnan, varpå han vände sig till Göteborgs tingsrätt och yrkade på ersättning med hänvisning till sambolagen.

I rätten framförde mannen att kvinnan överlämnat förslag på bodelningsavtal till honom, vilket visar att hon ansett att de levt under äktenskapsliknande former. Han ska också ha lämnat ett sambomedgivande till att sälja lägenheten. När bostadsrätten sålts begärde han tillbaka de 955 000 kronorna han betalat i insats, men hon uppges ha vägrat.

Enligt kvinnans talan har hon “satt ned” 800 000 kronor till länsstyrelsen och därmed “överlämnat medlen till myndighetens försorg”. Detta eftersom mannen inte lämnade någon uppgift om var han ville ha beloppet insatt. Ingen närmare förklaring ges i domen. Hon lyfte även att mannen tidvis ska ha haft bristande impulskontroll med tendenser till våld, något han själv förnekade i rätten och hävdade istället att relationen varit mycket kärleksfull.

Flera vittnen hördes också om parets förhållande. Ett vittne hade upplevt relationen som väldigt bra och att kvinnan pratat om att skaffa barn med mannen, något hon själv bekräftade: De pratade om “testamente, barn och äktenskap i de perioder av relationen när det inte var bråk mellan dem”.

Ett annat vittne berättade om en dag när hon och kvinnan varit ute tillsammans. Efteråt fick vittnet reda på att kvinnan blivit misshandlad av mannen som inte velat att hon skulle gå ut. Polis ska också ha tillkallats. Detta bekräftades av ytterligare ett vittne som uppgav att kvinnan fått skjuts hem till honom av polisen. 

I slutet av oktober i år meddelade tingsrätten sin dom i målet. Bland annat konstaterades att parterna ansågs ha bott tillsammans under en period om fyra månader, samt att kortare tider än sex månader för stadigvarande sammanboende har bedömts som godtagbara i praxis enligt sambolagen.

Vid bedömningen om ett samboförhållande på under sex månader kan anses ha varit stadigvarande, beaktas sådant som parternas intention varit att deras förhållande skulle vara stadigvarande. Det läggs även vikt vid om parterna uttryckt att de sett sig själva som sambos.

Och tingsrätten kom fram till att det fanns omständigheter som talade för att parternas intention varit en varaktig sammanlevnad, att det i alla fall vid en första anblick tedde sig så. Bland annat lyftes sådant som förvärvet av bostadsrätten, att båda folkbokförde sig på adressen, deras samtal om att skriva testamente och skaffa barn, samt att de för utomstående aktörer som bostadsrättsföreningen och försäkringsbolag framställde sig som sambos.

Samtidigt poängterades att det även fanns omständigheter som indikerade att intentionerna var svåra att värdera. Till exempel det att vad som lyftes i rätten förmedlade ett helhetsintryck av att relationen varit instabil från början, att intentionerna om ett stadigvarande samboförhållande vilade på lös grund. Att parternas relation inför vänner kan ha framstått som god ansågs inte förändra det intrycket.

Utöver det lyftes omständigheten att mannen lät hyra ut sin hyresrätt i andra hand med anmärkningen att han hade för avsikt att vara sambo på prov.

Vidare ansåg tingsrätten att det inte gick att bortse från att lägenheten kunde ha förvärvats av rent affärsmässiga skäl. Detta då mannen uppgivit att det varit ett bra läge att köpa bostadsrätten på rådande bostadsmarknad och att kvinnan uppfattat det som att mannen snabbt velat ta sig in på marknaden.

Tingsrättens samlade bedömning blev att mannen inte kunnat visa att parterna hade bott tillsammans stadigvarande i sambolagens mening och hans talan ogillades därmed.


Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen