Ny lag kan stoppa vanlig avskrivningsmetod i brf:er

/assets/img/21091890-trapphus.jpg
Trapphus. Foto: Mostphotos
 

Bokföringsnämnden vill se ny lagstiftning som skulle stoppa vanlig linjär avskrivning i brf:er enligt den förenklade metoden K2. Detta enligt SvD.

Efter att progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar förbjöds år 2014, vill myndigheten Bokföringsnämnden nu se ny lagstiftning för att reglera avskrivningarna ytterligare. Detta enligt tidningen Svenska Dagbladet (SvD). 

Med hjälp av progressiv avskrivning kunde brf:er sänka avgifterna genom att skjuta upp sitt sparande, något som exempelvis byggbolag använde sig av vid försäljning av nyproduktion. Denna metod tillät alltså att avskrivningar ökade med tiden.

Därefter blev det vanligt att föreningar tillämpade linjär avskrivning som innebär att värdet på en byggnad skrivs ned med samma belopp varje år.

Efter 2014 har bostadsrättsföreningar haft att välja på två metoder för avskrivning. Den ena är det förenklade regelverket K2 där en byggnad ses som en enhet och skrivs av med lika stort belopp varje år. Olika komponenter som fasad, fönster, tak, trappor och ventilationssystem betraktas som att de har lika lång livslängd.

Den andra metoden är K3 med komponentavskrivning där en byggnad delas upp i olika komponenter. Här tilldelas varje komponent en egen livslängd och skrivs av utifrån den.   

Bokföringsnämnden föreslår nu istället att komponentavskrivning blir obligatorisk i brf:er. Om förslaget förverkligas kommer föreningar inte längre kunna fördela kostnaden för byggnadens totala slitage jämnt över exempelvis hundra år och på så sätt sänka avskrivningskostnaden. K2 försvinner då alltså som alternativ. 
– Som det har varit i en del fall, har man bedömt att hela byggnaden inklusive alla delar av den håller alldeles för länge. Med de nya reglerna blir det tydligt att det ingår till exempel hissar med livslängd på kanske bara 30 år och tak på 40 år. Då blir det svårare för styrelsen att hävda att allt håller i hundra år eller ibland ännu längre, säger Bokföringsnämndens kanslichef Stefan Pärlhem till SvD.

När byggnaden inte längre betraktas som en enhet utan som olika komponenter, blir det synligt i årsredovisningen att till exempel hissen kommer att vara uttjänt tidigare än husets byggnaddstomme. 
– Det blir tydligare hur förslitningen är kopplad till kommande underhåll och byte av byggnadens delar, fortsätter Stefan Pärlhem.

För brf:er som valt att tillämpa sekellång nyttjandetid för sin byggnad (bedömd som en enhet), kommer avskrivningskostnaderna kunna se betydligt högre ut med nämndens förslagna reglering. Tidsmässigt närliggande slitagekostnader på miljoner kronor blir då plötsligt synliga i årsredovisningen.   

En övergång till obligatorisk komponentavskrivning kan dock dra ut lite på tiden, tillägger Stefan Pärlhem.
– Nu tittar vi på remissvaren. Bokföringsnämnden väntas sedan fatta beslut senast i mitten av december för det som ska gälla nästa år, 2024. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen