Rådgivares missbedömning vid fastighetsöverlåtelse resulterade i skatteutgift på 1,5 miljoner

/assets/img/svea_hovratt_exteriort_1_.jpg
Wrangelska palatset i Stockholm där Svea hovrätt har sina lokaler. Pressbild från Svea hovrätt
 

Överlåtelse av en brf-fastighet resulterade i en skatteutgift på 1,5 miljoner, trots att rådgivaren bedömt att kraven för uppskov var uppfyllda. Nu har rådgivaren friats i Svea hovrätt. Detta enligt Dagens Juridik via nyhetsbyrån Lexnova.

En koncern, med Hemåt Fastigheter som moderbolag, äger fastigheter i Kalix och Boden. År 2014 ägde dotterbolaget Brf Hemåt i Boden en fastighet som eventuellt skulle överlåtas till ett annat bolag i koncernen. Inför det anlitades Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PWC) för att utreda vilka skattemässiga konsekvenser som skulle följa av en sådan överlåtelse. Det står att läsa i tidningen Dagens Juridik via nyhetsbyrån Lexnova.

Bedömningen som PWS gjorde var bland annat att kriterierna för att få uppskov med stämpelskatten var uppfyllda, vilket gjorde att Hemåt valde att genomföra överlåtelsen. Dock visade det sig senare att rådgivarens bedömningen inte delades av Luleå tingsrätt, som beslutade att avslå ansökan om uppskov. Till följd av det ålades Hemåt Boden Två en skatteutgift om drygt 1,5 miljoner kronor för överlåtelsen, ett beslut som ska ha överklagats utan framgång. (Hemåt Boden Två får förmodas vara det bolag inom koncernen som fastigheten ifråga överlåtits till.)

Enligt Hemåt var PWC:s rådgivning både felaktig och vårdslös då en brf som ingår i en koncern inte kan medges uppskov med stämpelskatten, vilket uppges framgå av lagtext i ämnet “samt uttalanden i förarbeten och i rättspraxis”. Hemåt tillägger också att de inte hade valt att gå vidare med överlåtelsen om informationen från rådgivaren varit korrekt.

PWC hävdade å sin sida att en brf i form av ett dotterbolag visst kan ingå i en koncern på så sätt att ansökan om uppskov kan medges, och att Luleå tingsrätt i detta fall borde ha beviljat uppskov.

När Stockholms tingsrätt prövade fallet noterades vissa brister i PWS:s undersökning, vilken inte innefattade någon genomgång av förarbeten och praxis. Dock bedömde tingsrätten att rådgivaren oavsett detta troligen hade landat i samma slutsats.

Den sammantagna bedömningen i Stockholms tingsrätt blev att PWC inte agerat vårdslöst i sin roll som rådgivare, med hänsyn till rådande rättsläge. Även Svea hovrätt har nu valt att gå på denna linje.

Det har inte bedömts vara visat att Hemåt Boden Tvås tillgångar minskat i värde till följd av överlåtelsen: Skatteutgiften på drygt 1,5 miljoner kronor visar inte i sig att bolaget lidit någon skada. 


Kort om stämpelskatt

Stämpelskatt avser den skatt som en köpare ska betala vid förvärv av en fastighet eller tomträtt, som även är tillämplig vid inteckning i en fastighet. 

Källa: Lantmäteriet


Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen