Brf-fastigheter rivs då LKAB behöver mer mark i norr

/assets/img/malmberget.jpg
Malmberget. Foto: Birgitta Gustafsson / Mostphotos
 

Många bostadsrättsinnehavare i Malmfälten, Norrbotten, måste flytta för att brf-fastigheterna de bor i ska kunna rivas till fördel för LKAB som behöver marken till gruvbrytning. De erbjuds en förbestämd kompensation från bolaget som enda alternativ.

Text: Linda Myrin

I Malmfälten, ett område i Norrbotten som omfattar Kiruna och Gällivare, köper det statliga gruvbolaget LKAB upp bostadsrättsföreningars fastigheter för att de ska kunna rivas. Bakgrunden är att bolaget behöver utvidga sitt område för gruvbrytning av järnmalm till att även innefatta marken där fastigheterna står. Detta får som följd att många innehavare av bostadsrätter måste flytta.   


På bolagets hemsida finns informationen att det totala antalet personer som kommer att behöva flytta till följd av samhällsomvandlingen uppgår till nära 10 000 personer, en del av dem har bostadsrätter. Utöver det uppges även 160 butiker och företag drabbas på så sätt att de måste hitta nya lokaler.  

Där framgår också att samhällsomvandling sker i området Malmfälten (Kiruna och Malmberget i Gällivare kommun) som ligger i Norrbotten. 

Tidplan för flytt Kiruna med såväl gamla prognoslinjen (röd) som den förtydligade (blå). Bildkälla: LKAB Tidplan för flytt Kiruna med såväl gamla prognoslinjen (röd) som den förtydligade (blå). Bildkälla: LKAB

Kommunen Kiruna har beslutat att cirka en tredjedel av Kirunas centrala stadsdelar ska flyttas till en ny plats belägen tre kilometer öster om den nuvarande stadskärnan.

Samtidigt uppges Gällivare kommun ha beslutat om en förtätning och utbyggnad av Gällivare i samband med att större delen av Malmberget försvinner.

År 2015 fattade LKAB:s styrelse beslut om hur bolaget fortsättningsvis ska ersätta de som berörs av samhällsomvandlingen. Vad som beslutades när det kommer till bostadsrättsinnehavare presenteras i bolagets broschyr “Till dig som äger en bostadsrätt – Kiruna Malmberget”. Där beskrivs en flytt som en stor omställning vilken är svår att mäta i pengar, följt av information om aktuell kompensation. “Förhoppningsvis upplever du att LKAB:s erbjudande är attraktivt och att det skapar möjligheter för framtiden – men beslutet är helt upp till dig.”   

Den ekonomiska kompensation som bolaget erbjuder uppges vara baserad på ett marknadsvärde, uppskattat per kvadratmeter boyta, för en nyproducerad bostadsrätt belägen i nya Kiruna eller Gällivare. En modell för köp av bostadsrättsföreningars fastigheter ska ha tagits fram av LKAB i samarbete med “externa experter”.

En förutsättning för att en förenings fastighet ska kunna säljas till bolaget är att beslut om detta fattas på två föreningsstämmor i följd. På den första behöver minst hälften av de närvarande medlemmarna rösta för en försäljning, på den andra behöver minst två tredjedelar rösta för. Efter en försäljning erbjuds föreningens medlemmar att hyra sina tidigare bostadsrätter av LKAB fram till dess att området ska rivas. 

I broschyren uppges bolaget även besvara de vanligaste frågorna om samhällsomvandlingen. En av frågorna gäller vad berörda personer som inte vill flytta har att vänta sig. Så här lyder svaret:
“Då kommer gruvans och samhällets intressen av att få tillgång till marken att ställas mot den enskildes intresse av att bo kvar. Frågan kommer att prövas av kommunen och Bergsstaten. LKAB kan aldrig tvinga någon att flytta.”

Vilka andra alternativ har de än att flytta och sälja sina bostadsrätter till LKAB för det belopp som koncernen erbjuder? När Bostadsrättsnytt ställer frågan till Nina Eliasson som är planchef och stadsbyggnadsstrateg på Kiruna kommun, får vi följande svar.
– Enligt de uppgifter som jag har så finns inga andra alternativ i dagsläget.

Hon hänvisar därefter vidare till LKAB:s samhällsomvandlingsenhet, för mer specifika svar på frågor som rör ersättningsprinciper. Därav vänder vi oss även dit och ställer samma fråga igen, med utgångspunkt i deras svar på frågan om vad som händer om en berörd person inte vill flytta.   
– Utfallet bestämmer inte vi, det gör myndigheten. Detta har hittills inte hänt och vår yttersta målsättning är att det inte ska behöva hända. Vi ämnar ersätta bostadsrättsinnehavarna på ett rättvist sätt och i vissa fall har över 90 procent röstat för en försäljning till LKAB, förklarar Fredrik Björkenwall som är tillförordnad presschef hos LKAB, Kiruna. 

Om de inte har något annat alternativ, hur tänker ni kring detta?    
– Något annat alternativ än att avveckla fastigheterna finns inte om vi ska bryta gruvorna vidare, nej. Alternativet är istället att lägga ned gruvorna. Det finns dom som anser att nedläggning vore ett bättre alternativ men dom är, enligt min uppfattning och erfarenhet, väldigt få till antalet, säger Fredrik Björkenwall.   

Den första bostadsrättsföreningen som sålde sina fastigheter till LKAB på grund av samhällsomvandlingen var Ortdrivaren med 138 bostadsrätter i centrala Kiruna. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget. 

I ett annat pressmeddelande från LKAB finns informationen att de tecknat avtal med Riksbyggen om runt 250 nya bostadsrätter i Malmfälten i samband med samhällsomvandlingen, vilka ska uppföras under en period om tio år.  

Hur många bostadsrättsföreningars fastigheter har ni hittills köpt upp i Kiruna på grund av samhällsomvandlingen? 
– Vi har förvärvat åtta av 14 bostadsrättsföreningar hittills i Kiruna. Samtliga inom de så kallade GP2-GP3 (Gruvstadsparksområden) är förvärvade med en tydlig majoritet, säger Fredrik Björkenwall till Bostadsrättsnytt. 

När det kommer till hur många brf:er som berörs i Malmberget och hur långt de kommit med samhällsomvandlingen där, uppger Fredrik Björkenwall att samtliga föreningar gått med på att sälja sina fastigheter till LKAB.
– Malmberget hade totalt nio föreningar, samtliga är klara varav den sista utbetalas på måndag nästa vecka.

Hur känner då berörda bostadsrättsinnehavare inför situationen? I LKAB:s broschyr får Liselott Mukka Julén och Magnus Karlsson, som bor i en lägenhet i centrala Kiruna, komma till tals. Bland annat får de svara på vad de tänker kring att så småningom behöva flytta från sin bostadsrätt på grund av gruvbrytningen.   
– Vi ser det som att vi har den här tiden till låns och vi vet att vi kommer att behöva flytta. Det är så klart tråkigt, men samtidigt känner vi oss trygga med att LKAB tar sitt ansvar och att ersättningen kommer att räcka till ett likvärdigt boende, säger Liselott i broschyren. 

Men alla känner sig uppenbarligen inte lika tillfreds när det kommer till frågan om ersättning. I slutet av november sände Sveriges Radio (SR) ett inslag om samhällsomvandlingen i Kiruna, vilket ingick i programmet Studio Ett. En av de som intervjuas i inslaget är Marietta Pekkari som bott i sin bostadsrätt i Kiruna centrum i nära 20 år och måste vara avflyttat i augusti år 2022. På frågan om hur hon känner inför att behöva flytta svarar hon såhär:
– Jag tycker det är förskräckligt, det är inge roligt alls. Det är hemskt att veta att man måste flytta och inte vet var, vart man ska flytta.   

Av inslaget framgår att LKAB för tre år sedan köpte upp alla bostäder i bostadsrättsföreningen hon bor i. Hon fick ett fast pris för sin lägenhet som skulle räcka till en nyproducerad bostadsrätt belägen i nya Kiruna. Då Marietta Pekkari tolkat det som att hon ska kunna fortsätta bo centralt, även i nya Kiruna, menar hon att ersättningen är otillräcklig. 
– Vi känner oss lurade helt enkelt. Vi kan inte köpa nån ny lägenhet för det priset som vi har fått av LKAB, säger hon till Studio Ett. 

I inslaget drar reportern slutsatsen att bilden av vad som menas med “nya Kiruna” går isär, enligt LKAB är det en nyproducerad bostad någonstans i Kiruna medan Marietta tolkat det som en ny bostad centralt i nya Kiruna. 

Enligt Studio Ett har gruvbolaget LKAB funnits i Malmfälten i mer än 100 år. Under förra året ska bolaget ha dragit in sex miljarder kronor till statskassan och runt tio procent av invånarna i Kiruna kommun uppges ha LKAB som arbetsgivare.       

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen