Oscar Properties har förlorat mot stiftelse i tingsrätten

/assets/img/nybrog_.jpg
Nybrogatan i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Ett tvistemål mellan Oscar Properties och Stiftelsen Judaica har avgjorts i Stockholms tingsrätt. Målet handlade om obetalt vite i samband med ett försenat byggprojekt, där utvecklaren förvarat byggbodar på stiftelsens mark under längre tid än avtalat.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties förvärvade fastigheten Riddaren 5 av Stiftelsen Judaica i september år 2013. Det framgår av ett tidigare pressmeddelande från utvecklaren. Fastigheten uppgavs vara belägen på Nybrogatan i Stockholm. Enligt Dagens industri (Di) ska köpeskillingen ha uppgått till 200 miljoner kronor. 

På webbplatsen riddaren5.com finns informationen att fastigheten numera inrymmer en bostadsrättsförening vid namn Brf Riddaren 5 med 49 lägenheter.

Stiftelsen driver den judiska skolan Hillel i en grannfastighet till Riddaren 5, och i samband med att Oscar Properties byggde om fastigheten de förvärvat behövde de någonstans att ställa byggbodar. Ett avtal tecknades därför mellan stiftelsen och utvecklaren om att bodarna skulle få stå på Hillels fotbollsplan fram till den sista juli 2018. Om utvecklaren inte flyttat bodarna till dess, skulle de betala vite om 50 000 kronor per påbörjad vecka. 

På grund av att bygget försenades blev bodarna kvar på fotbollsplanen fram till den elfte januari 2019. Vid den tidpunkten uppgick den sammanlagda summan för vite till 450 000 kronor. 

Den första april samma år skickade Judaica en räkning på motsvarande belopp till utvecklaren. När den en månad senare inte hade betalats lade stiftelsen till ränta på beloppet. 

Frågan om betalningen blev sedan till ett tvistemål i Stockholms tingsrätt, som i februari 2020 dömde till stiftelsens fördel. Det framgår av Di:s rapportering.

Domen ska vara av typen tredskodom som enligt lawline.se kan meddelas mot en part som på grund av tredska (motsträvighet) underlåtit att delta i en rättsprocess. Till exempel om svaranden inte inkommit med ett skriftligt svaromål eller om någon part inte infunnit sig vid en huvudförhandling. En sådan dom innebär att den “icke-tredskande” parten vinner målet ifråga. 

I en kommentar till Di uppger Oscar Properties finanschef Per-Axel Sundström att de för en dialog med Stiftelsen Judaica om vad som skall betalas och inte. Men varför utvecklaren inte försvarade sig i domstol ska han inte ha svarat på. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen