Styrelse gav bostäder till närstående – bedöms som jäv av HD

/assets/img/mostphotos/20101038-vasastan.jpg
Västmannagatan i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Inför att en stiftelses hyresrätter skulle ombildas till bostadsrätter, fick styrelsens närstående hyreskontrakt i fastigheten. Enligt HD var agerandet jävigt och styrelsen måste lämna sina uppdrag i stiftelsen.

En bostadsrättsförening i Stockholm, vars fastighet tidigare tillhört Stiftelsen Ratzingers minnesfond, visade sig ha ovanligt många medlemmar med nära relationer till varandra. Det hade två advokater med styrelseuppdrag i stiftelsen sett till. Medlemmarna visade sig nämligen vara närstående till dessa två styrelseledamöter. Minnesfonden bildades efter Hans Ratzingers död och skulle bland annat främja vissa välgörande ändamål. I enlighet med hans testamente utsågs de två advokaterna till stiftelsens styrelseledamöter, vilka tidigare biträtt testamentatorn i juridiska frågor.

I samband med arvskiftet år 2005 fick stiftelsen också en fastighet på Västmannagatan i Stockholm, med 19 hyreslägenheter och andra lokaler. Styrelsen lät renovera fastigheten, och år 2013 tecknade styrelseledamot nummer ett hyreskontrakt i stiftelsens namn åt nummer två, och varsitt åt dennes två barn. Under 2015 bildades en bostadsrättsförening och intresse anmäldes för att förvärva fastigheten och ombilda lägenheter till bostadsrätter.

Föreningens styrelse kom att bestå av stiftelsens styrelseledamot nummer ett, som varit hyresgäst sedan år 2003, styrelseledamot nummer två, samt en tredje person. Efter det tecknade den andra styrelseledamoten två hyreskontrakt åt närstående till styrelseledamot ett, som i sin tur tecknade hyreskontrakt åt en närstående till ledamot nummer två. Med länsstyrelsens tillåtelse styckades fastighetens bostadsdel sedan av.

Därefter avyttrades den till ett nyligen anskaffat aktiebolag tillhörande stiftelsen, ett bolag där de två advokaterna blev styrelseledamöter. Sedan såldes den avyttrade bostadsdelen till aktiebolaget, och transporterades därefter till bostadsrättsföreningen via styrelsen, varpå bostadsdelen såldes vidare till brf:en. Stiftelsen lånade efter detta ut pengar till föreningen och två av dess medlemmar.

När tillsynsmyndigheten länsstyrelsen anade att allt inte stod rätt till med bostadsrättsföreningen, skickade myndigheten in en ansökan till tingsrätten, om att stiftelsens två styrelseledamöter skulle entledigas. Skälen som angavs var bland annat att ledamöterna handlat i strid med jävsbestämmelserna i stiftelselagen, i syfte att tillgodose sina egna och närståendes intressen. Och stiftelsens utlåning av pengar till bostadsrättsföreningen bryter mot stiftelselagens paragraf om allmänna omsorgs-, vård- och lojalitetsplikter.

De två ledamöterna bestred anklagelserna om att de misskött sina uppdrag, och kravet på att de skulle entledigas. Tingsrätten valde dock att bifalla länsstyrelsens ansökan, och hovrätten fastställde senare det beslutet. Fallet togs nyligen också upp i Högsta domstolen, som även de valde att gå på länsstyrelsens linje. I motiveringen står bland annat att styrelseledamöternas agerande i bostadsrättsföreningen “skapade en tydlig intressekonflikt i relation till stiftelsen”.

Av lokaltidningen Mitt i Vasastans rapportering från 2018, framgår att omkring åtta närstående och kollegor till advokaterna folkbokfört sig på fastighetens adress. De fick också erbjudande om att köpa lägenheterna för 43 700 kronor per kvadratmeter, ett pris som hade fördubblats när bostadsrätterna senare såldes på den öppna marknaden.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen