Detaljplan på gång för stadsdel i Katrinehill

/assets/img/bilder_nyheter/9e732f6718ac1e47_800x800ar.jpg
Flygfoto över Katrinehill. Foto: Pressbild stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun
 

En ny stadsdel planeras i Katrinehill, Sundsvall, och stadsbyggnadskontoret förbereder just nu ett förslag på detaljplan för området.

Just nu arbetar stadsbyggnadskontoret i Sundsvall med att ta fram en detaljplan för Katrinehill, där en ny stadsdel planeras, som är tänkt att angränsa till Nacksta, Sallyhill och Sidsjö. Det går att läs på Sundsvalls kommuns hemsida. Detaljplanen ska bygga på det planprogram som var ute på samråd under kvartal två år 2017, och som har kompletterats med ett separat dokument med en redogörelse av de synpunkter som inkom då.

Planprogrammet tillsammans med samrådsredogörelsen godkändes i stadsbyggnadsnämnden under slutet av mars förra året, och av kommunfullmäktige i höstas. Ett färdigt förslag till detaljplan beräknas preliminärt kunna skickas ut på samråd i oktober 2019.

Stadsdelen planeras bestå av blandad bebyggelse, som till exempel radhus, villor och flerbostadshus med upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Bebyggelsen är tänkt att bli mellan en till åtta våningar hög, med betoning på två till fyra våningar.

Vid full utbyggnad ska stadsdelen i Katrinehill kunna inrymma runt 1 500 bostäder och cirka 3 800 invånare. Projektets första detaljplan kan vara klar tidigast nästa år, då också byggandet av stadsdelen eventuellt skulle kunna starta.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen