Så blir bostads-byggandet under 2019

/assets/img/mostphotos/bygge_mostphotos.jpg
Foto: Mostphotos
 

Efter en större minskning av påbörjade bostäder i år, väntas en lättare nedgång under 2019. Om ett år bedömer Boverket att antalet byggstarter kan ligga på hälften av 2017 års nivå.

Av den senaste prognosen från myndigheten Konjunkturinstitutet, framgår att konjunkturen i början av 2018 drevs uppåt av en stor efterfrågan på nya bostäder. När efterfrågan och bostadsinvesteringarna sedan minskade ledde detta till en nedgång. Den väntas hålla i sig under de närmaste kvartalen, och förväntas bidra till en dämpad BNP-tillväxt under början av 2019.

Enligt Boverkets prognos kommer antalet påbörjade bostäder i landet att minska med sex procent under 2019, till skillnad mot en ganska stor nedgång 2018. I år beräknas antalet minska med i snitt omkring 20 procent. I Storgöteborg förväntas byggstarterna däremot öka med runt tio procent under 2018, medan byggstarterna i länet under nästa år kan komma att plana ut.

Under 2019 bedömer Boverket att 51 000 bostäder kommer att påbörjas i landet, vilket långt ifrån uppfyller det långsiktiga behovet om cirka 67 000 bostäder årligen. I Storstockholm påbörjas drygt 13 000 bostäder i år enligt prognosen, medan antalet minskar ned till dryga 12 000 under 2019. För Storgöteborgs del väntas 6700 nya bostäder påbörjas där 2018, och under nästa år förutspås antalet minska ned till 6200.

Vid slutet av nästa år kan byggtakten för påbörjade bostadsrätter ligga på under hälften av nivån för 2017, som då låg på 25 300. Prognosen för 2018 ligger på 16 500 byggstartade bostadsrätter, och 12 500 under nästa år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen