Negativ syn på nybyggda bostäder i Stockholm

/assets/img/mostphotos/1585634-riddarholmen-stockholm.jpg
Stockholm. Foto: Mostphotos
 

En majoritet av stockholmarna ser på marknaden för nyproduktion med osäkerhet och oro. Det visar Mäklarhusets rapport Bo-Opinion, december 2018.

Var tredje stockholmare vill inte köpa en nyproducerad lägenhet, och 44 procent av de tillfrågade i regionen uppger att de blivit mer negativt inställda under det senaste året. Statistiken kommer från Mäklarhusets rapport Bo-Opinion, december 2018. I Stockholmsregionen svarade också 65 procent av de tillfrågade de ser på marknaden för nyproduktion med och oro osäkerhet, i landet som helhet var det i snitt varannan svensk som hade den synen på marknaden. I Västra Götaland och Skåne var andelen nästan 50 procent.

Trots det visar undersökningen att två av tre svenskar kan tänka sig att köpa en nyproducerad bostad inför nästa flytt, medan en knapp fjärdedel svarade att de inte var beredda att göra det. De främsta orsakerna till oron och osäkerheten, kopplad till nyproduktion, bedöms vara nya bostadsrättsföreningars ekonomi och den framtida prisutvecklingen.

En annan orsak som lyfts är en tveksamhet till bolag inom nyproduktion. På ett generellt plan upplever tre av fyra tillfrågade att nyproducerade bostäder är för dyra, jämfört med prisbilden inom det ordinarie beståndet. I Stockholm är avgiften för nyproducerade bostäder i snitt 20 procent högre än för de befintliga.

Undersökningen genomfördes mellan 22 och 28 november i år, och bygger på enkätsvar från 7645 respondenter.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen