Nyproduktion planeras i centrala Tyresö

/assets/img/bilder_nyheter/white_arkitekter.png
Vy mot öster längs Granitvägen. Bildkälla: Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö, illustration av White Arkitekter
 

Förra veckan gav kommunstyrelsen i Tyresö positivt besked om 300 nya lägenheter i Bollmora, varav 150 är bostadsrätter.

Kommunstyrelsen för Tyresö föreslog i förra veckan kommunfullmäktige att anta en detaljplan för 300 nya bostäder längs Granitvägen. På Tyresö kommuns hemsida kan man läsa att det till exempel handlar om 150 bostadsrätter. 

I maj 2015 ansökte bolaget SVEAB om planbesked för en ny detaljplan innehållande runt 150 hyresrätter söder om Granitvägen. Samtidigt kom en bostadsrättsförening med ett förslag om förtätad bebyggelse längre upp på samma väg, med cirka 150 lägenheter.

De båda förslagen bedömdes tillsammans kunna föreslås som en ny detaljplan i området. Bebyggelsen planeras bestå av både punkthus, som är en typ av höghus, och lamellhus vilket är en lägre variant. Punkthusen inom Granitvägens västra del förväntas få mellan sex och åtta våningar.

Planområdet är beläget i Bollmora, sydväst om Tyresö centrum som ligger cirka 400 meter bort, och ligger invid Bollmoradalen som är länk mellan olika naturområden. Det är också en del av Wättingestråket, förbindelsen mellan Tyresta och Erstaviks naturreservat. Till Erstavik i Nacka är det cirka 800 meter, och Alby naturreservat är omkring en kilometer bort.

Den nya planen kan tidigast vinna laga kraft under kvartal ett nästa år.     

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen