Stor ökning i antal återkallade mäklarregistreringar

/assets/img/fmi.jpg
FMI:s hemsida på laptop. Foto: Linda Myrin
 

Nästan dubbelt så många mäklare fick sin registrering återkallad under 2023 jämfört med året innan. Detta enligt uppgift från Fastighetsmäklarinspektionen.

Ifjol fick Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) in färre anmälningar mot fastighetsmäklare än året innan, vilket bedöms ha att göra med den svala bostadsmarknaden. Detta enligt information på myndighetens hemsida. Samtidigt fick nästan dubbelt så många mäklare sin registrering återkallad under 2023 jämfört med 2022.

Förra årets uppgång kan delvis kopplas till FMI:s utökade granskning om redbarhet och lämplighet, samt en skärpt tillsyn med fokus på grövre förseelser, men även till en ökning i antalet egeninitierade ärenden om obetald årsavgift. Totalt återkallades 30 registreringar under 2023 varav hälften rörde utebliven betalning av årsavgift. Året innan återkallades elva registreringar av totalt 16 på grund av obetald årsavgift. 

– Utöver de två stora faktorerna om årsavgift och granskningen om redbarhet och lämplighet har vi kunnat agera i ett antal ärenden där vi sett allvarliga överträdelser inom bland annat penningtvätt, säger Gunilla Paulsson, myndighetschef på FMI, i en kommentar på hemsidan.

Det är första gången som FMI genomfört en utökad granskning av mäklarnas redbarhet och lämplighet, vilken underlättats av ett utökat samarbete med andra myndigheter. Vad som undersökts är förekomsten av brottmålsdomar och restförda skulder hos samtliga registrerade fastighetsmäklare.

Överlag så visade fjolårets granskning att kravet på redbarhet och lämplighet hos mäklarna uppfylldes i hög grad, med undantag för sju fall där registreringen återkallades.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen