Spekulant fick lägenhetsvisning utan mäklare – FMI meddelar varning

/assets/img/32814766-las.jpg
Genrebild. Foto: Anders Ekedahl/Mostphotos
 

En fastighetsmäklare som inte kunde närvara vid privatvisningen av en bostadsrätt, lät istället spekulanten kika runt i lägenheten tillsammans med säljarens granne, utan säljarens godkännande. Myndigheten FMI har nu valt att meddela mäklaren en varning.

I augusti 2023 skulle en fastighetsmäklare, verksam vid en känd mäklarkedjas kontor i Sundsvall, hålla i en privat visning av en bostadsrätt men fick förhinder. Han löste situationen genom att låta spekulanten se sig runt i lägenheten med guidning av säljarens granne istället.

Detta upplägg hade dock inte godkänts av säljaren, som enligt egen utsago lämnat lägenhetsnyckeln utanför dörren för att mäklaren skulle kunna komma in och hålla i visningen. Efter det inträffade lämnade säljaren in en anmälan mot mäklaren till myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).

Säljaren ska ha upptäckt det hela i samband med spekulantens besök i lägenheten, varpå han åkte hem för att konfrontera sin granne som trodde att säljaren varit införstådd med  upplägget. Situationen blev obekväm för spekulanten och säljaren valde att slutföra visningen för personen på egen hand.

Av mäklarens yttrande till myndigheten framgår att han fått instruktioner av säljaren att göra vad som krävs för att få lägenheten såld, och anser sig därmed ha agerat i enlighet med säljarens instruktioner. Och då mäklaren tidigare fått hämta lägenhetsnyckeln hos säljarens granne inför visningar, måste det ju vara en person som säljaren litar på.

I sitt beslut konstaterar Fastighetsmäklarinspektionen att mäklaren låtit spekulanten få tillgång till bostadsrätten utan att mäklaren närvarade själv, utan säljarens godkännande. Inte heller någon annan från mäklarbyrån eller säljaren fanns på plats.

Vidare poängterar myndigheten att det inom ramen för en fastighetsmäklares ansvar, ingår att utföra uppdrag med omsorg och att “inhämta säljarens samtycke innan hen låter en spekulant besöka ett förmedlingsobjekt på egen hand”.

Att mäklaren påstår sig ha haft ett gott uppsåt anses inte kunna ursäkta hans agerande. FMI kom fram till att mäklaren åsidosatt sin omsorgsplikt gentemot säljaren och att detta utgör grund för en varning.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen