Ny dom: Adhd motiverar inte innehav av både bostadsrätt och hyresrätt

/assets/img/38312261-bostader-husfasader-bostadshus.jpg
Stockholm. Foto: Mostphotos
 

En man som hade en hyresrätt i Stockholms innerstad och samägde en bostadsrätt med sin fru, fick hyresrätten uppsagd. I domstol motiverade han innehavet av hyresrätten med att han på grund av adhd inte kunde bo ihop med hustrun, ett samband varken hyresnämnden eller hovrätten ansåg var visat. Det skriver Hem & Hyra.

Tidningen Hem & Hyra skrev nyligen om ett gift par i Stockholm som förvärvade en bostadsrätt för runt 15 miljoner kronor, vilken frun stått folkbokförd på sedan 2018 medan maken varit skriven i en hyresrätt i innerstaden som tidigare var parets gemensamma bostad.

År 2019 ska hyresvärden ha upptäckt att hyresrätten hyrts ut i andrahand utan tillåtelse, något som också en granne bekräftat. Förutom att skriftligen be maken upphöra med uthyrningen gjorde värden en del efterforskningar och fick då reda på att förstahandshyresgästen äger en ny bostadsrätt tillsammans med sin hustru.

Hyresvärden beslutade sig för att säga upp sin förstahandshyresgäst som dock inte gick med på att flytta från bostaden, utan istället lät sin dotter med familj bo där med honom.

Fallet hamnade i hyresnämnden där maken bekräftade den nya boende-konstellationen i hyresrätten. Han påstod också att hans fru fick hans del av bostadsrätten i gåva år 2021 och nekade till att någon annan barnfamilj huserat i hyresrätten.

Behovet av hyresrätten motiverades med att han har diagnosen adhd som gör det omöjligt att bo med frun i några längre perioder, däremot har han inga problem att bo med dottern och hennes familj. Detta då skoven bara uppstår mellan honom och hustrun.

När ärendet prövades ansåg dock inte hyresnämnden att bevisen han lagt fram var tillräckligt starka, även om hans intygade diagnos inte ifrågasattes. Enligt nämndens bedömning var han med största sannolikhet sammanboende med sin fru i bostadsrätten. Det konstaterades också att andrahandsuthyrning skett utan lov och då maken hade boendet ordnat i bostadsrätten beslutades det om uppsägning av hans hyreskontrakt. 

Maken överklagade beslutet till hovrätten och presenterade där nya uppgifter om att bostadsrätten skulle vara till salu. Hyresvärden kontrade med att maken endast använt sin digitala passerbricka till hyresrätten vid sex tillfällen på två månader.

Hovrätten kom fram till att de påstådda uppgifterna om förmedlingsuppdraget för bostadsrätten och gåvobrevet till hustrun gällande samma lägenhet, handlade om “taktiska dispositioner” från makens sida. I och med det avslogs överklagan och han ålades att avflytta från hyresrätten ifråga.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen