Brf förlorar i hovrätten – får inte göra studentlägenheter till bostadsrätter

/assets/img/30599598-hyresnamnden-arrendenamnden.jpg
Utanför hyresnämndens kontor i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

I syfte att stärka ekonomin ville en brf i Stockholm säga upp hyresavtalen för ett antal lägenheter som hyrts ut till studenter via stiftelsen SSSB, för att renovera och sälja dem som bostadsrätter. Då SSSB motsatte sig detta kom frågan att prövas i hyresnämnden och hovrätten som båda valde att gå på stiftelsens linje.

I början av året fattade Hyresnämnden i Stockholm beslut i ett ärende gällande förlängning av hyresavtal mellan en brf på Kungsholmen i Stockholm och Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB), ett avtal som ger stiftelsen rätt att hyra ut 30 lägenheter i föreningens hus till studenter.

När frågan prövades i hyresnämnden framförde föreningen att man önskade säga upp kontraktet med stiftelsen, för att kunna renovera sin fastighet och sälja studentlägenheterna som bostadsrätter istället i syfte att stärka föreningens ekonomi. Efter markköp och den planerade renoveringen av fastigheten skulle föreningen ha lån på 220 miljoner kronor, motsvarande en belåning på 16 000 kronor per kvadratmeter.

Fastigheten ifråga uppfördes år 1962, bostadsrättsföreningen bildades 1990 och år 2019 friköptes marken. Vidare poängterade föreningen att stiftelsen har många lediga lägenheter, varav två obebodda i föreningens hus, samt planer på att bygga ytterligare 2 000 studentbostäder.

Stiftelsen å sin sida lyfte att nuvarande avtal för lägenheterna tecknades redan år 1976 och att deras fortsatta avsikt är att bostäderna ska användas av studenter. Och i samband med föreningens förvärv av fastigheten godkändes även förutsättningen att stiftelsen hyr ut lägenheter i huset till studenter. En hänvisning gjordes också till en rapport från länsstyrelsen om tillgången på studentbostäder i Stockholms län, som ska visa på ett stort behov i regionen. Gällande de två vakanta lägenheterna i huset så uppgavs de stå tomma på grund av ett pågående stambyte.

Hyresnämnden valde att avslå föreningens ansökan och låta hyresavtalet löpa på. Detta då stiftelsens behov av att kontinuerligt kunna upplåta lägenheterna till studenter, bedömdes väga tyngre än föreningens intresse av att upplåta hyresrätterna med bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningen överklagade beslutet till Svea hovrätt som nyligen prövade målet. Förutom vad som anfördes i hyresnämnden tillade föreningen att en sammanställning av studentbostadssituationen på landets studieorter (Studboguiden), ger en mer nyanserad bild av situationen ifråga än länsstyrelsens rapport. Det poängterades också att fokus bör ligga på behovet av studentlägenheter i föreningens hus, inte på situationen i länet. 

“Stiftelsen Stockholms Studentbostäder har lediga lägenheter som väl motsvarar det antal lägenheter som tvisten handlar om. Av stiftelsens egen hemsida framgår att stiftelsen har 70 lediga lägenheter, vilket räcker för att erbjuda studenterna i hyresvärdens fastighet andra lägenheter.”

Det föreningen framförde ansågs dock inte motivera någon annan bedömning än den som  hyresnämnden tidigare gjort och hovrätten valde därför att avslå överklagandet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen