Tuff bostadsmarknad stressar unga

/assets/img/mostphotos/48982870-utsikt-over-takasarna-pa-lilla-essingen.jpg
Stockholm. Foto: Michael Folmer/Mostphotos
 

Enligt två nya undersökningar har unga fortfarande svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är bland annat höga priser och krav på fast anställning som sätter käppar i hjulen. Detta gör att många unga är stressade över sin boendesituation.

Den svenska bostadsmarknaden har fortsatt höga trösklar för unga. Enligt en ny undersökning från Fastighetsbyrån, som Kantar Sifo genomfört, känner sex av tio unga i åldrarna 18–26 år stress inför sin boendesituation. De som är mest stressade är de som bor i andra eller tredje hand eller är inneboende. I den kategorin svarar hela 83 procent att de är stressade över sin bostadssituation. I Sveriges tre största städer uppger 66 procent att de känner stress medan 58 procent i övriga landet är stressade. 

 – Att så pass många unga känner sig oroade över sin bostadssituation och ser sina möjligheter att få en egen bostad som små är oroväckande. Att hjälpa unga, och andra som idag står utanför bostadsmarknaden, till ett första boende bör vara av högsta prioritet för såväl politiker som samhälle i stort. Många parter är överens om problematiken men det görs alldeles för lite för att förbättra situationen, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande. 


En anledning till varför de unga inte kan köpa en bostad är de höga bostadspriserna. I en undersökning från Bluestep Bank, även den genomförd av Kantar Sifo, uppger varannan tillfrågad ung vuxen att det är just priserna som hindrar dem från ett köp. Samtidigt är det nästan lika många som uppger att det är svårt att få lån då de saknar en fast anställning. Även höga kontantinsatser är ett hinder, uppger 41 procent av de tillfrågade i bankens undersökning. 


Trots att så många unga har svårt att köpa en bostad är få villiga att ta emot hjälp från familjen. Där säger 53 procent att de inte kan tänka sig att flytta hem igen för att spara pengar och 42 procent skulle aldrig be familjen om ett lån. Det är dock desto fler, en tredjedel, som kan tänka sig att sänka sin levnadsstandard för att spara pengar.


Fastighetsbyråns undersökning baseras på svar från 1 000 intervjuer med personer i åldern 18–26 år. Undersökningen genomfördes i maj 2021. Bluestep Banks undersökning genomfördes också i maj 2021. Informationen om de ungas situation på bostadsmarknaden kommer från Bluestep-rapporten 2021 där 2 647 personer mellan 18–79 år deltagit. I Bluesteps undersökning räknas unga som personer från 18 år upp till 30.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen