Förändrade amorteringskrav och sänkt reavinstskatt förslag för bättre bomarknad

/assets/img/mostphotos/38292768-bostader-husfasader.jpg
Foto: Mostphotos
 

Coronapandemins spår märks än så länge inte särskilt tydligt på bostadsmarknaden, men än är den inte förbi. Tankesmedjan Omstartskommissionen menar att bland annat att sänkt reavinstskatt och ändrade amorteringskrav kan bli svaret på hur landet får en bättre bostadsmarknad. Detta går att läsa i Omstartskommissionens slutrapport.

Tankesmedjan Omstartskommissionen, som tillhör Stockholms handelskammare, startades för att ta fram förslag för vad Sverige kunde göra för att klara sig ur den ekonomiska oron som coronapandemin orsakat. Även om effekterna av coronapandemins ännu inte gjort en stor skada på bostadsmarknaden finns det risk att en utdragen ekonomisk oro drabbar bostads- och byggsektorerna. Om ekonomin inte återhämtar sig kan det bli en ond cirkel med en svag efterfrågan på bostäder vilket får bopriserna att sjunka. Det kan i sin tur leda till ytterligare press på ekonomin. Den senaste tiden har bopriserna i landet gått upp och aktiviteten på bostadsmarknaden har varit hög. Dock har bostadsbyggandet avtagit och försäljningen av nyproduktion har bromsat in.


För att bostadsmarknaden ska återhämta sig och bli bättre efter pandemin har Omstartskommissionen kommit med en rad förslag, vilka går att ta del av i Omstartskommissionens slutrapport. I avsnittet om bostadsmarknaden framgår det att en av de förslagna åtgärderna är att sänka trösklarna för förstagångsköpare. Det ska göras genom att förändra bolånetaken och amorteringskraven. En sänkt kalkylränta hos bankerna kan även det underlätta för de mindre köpstarka grupperna på marknaden. Även flyttskatten föreslås att ses över och att reavinstskatten ska sänkas vid bostadsförsäljningar.


Ett annat förslag som läggs fram i rapporten är att anpassa och skriva om flera regelverk så att de underlättar för bostadsbyggandet. I rapporten står det att byggandet i dagsläget hindras, försenas och blir dyrare på grund av flera moment. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen