Handelsbanken presenterar tre scenarier för bostadsmarknaden

/assets/img/_h1_5705_lowres_900px_tcm72-84668.jpg
Handelsbankens huvudkontor i centrala Stockholm. Bildkälla: Handelsbanken
 

I en ny rapport från Handelsbanken presenteras tre olika scenarier för hur återhämtningen av den svenska ekonomin skulle kunna se ut efter krisen. Bland annat har bostadsmarknaden analyserats.

Nyligen gick Handelsbanken ut med ett pressmeddelande om deras senaste analys av fastighetsmarknaden som sammanställts i en rapport. Där presenteras bland annat att tre olika scenarier för hur den ekonomiska återhämtningen i landet kan komma att se ut, efter krisen som uppstått till följd av coronautbrottet.

Handelsbankens huvudscenario är baserad på en långsam ekonomisk återhämtning under andra halvan av innevarande år, samtidigt som en hög arbetslöshet sätter sina spår under flera år framöver. Bostadsbyggandet beräknas bromsa in ytterligare och bostadspriserna blir tio procent lägre “från toppen”. På grund av den ökande arbetslösheten bedöms fastighetsvärderingarna sjunka.

I ett andra scenario återhämtar sig ekonomin i landet snabbt och bostadspriserna kan plana ut för att stiga något senare under 2020. 

Scenario tre beskriver hur läget kan bli om krisen blir djupare och återhämtningen blir mycket mer utdragen. Då bedöms bostadspriserna kunna falla med nära 20 procent från toppen. 

Även banken Nordea har släppt en konjunkturrapport på temat ekonomisk återhämtning, där bostadsmarknaden berörs. Bland annat kan man läsa att bostadspriserna och bostadsbyggandet  förväntas sjunka, men att nedgången inte tros bli så stor att det skulle innebära “allvarliga och långsiktiga skadeverkningar på andra delar av ekonomin”. Dock presenteras inga siffror för hur bostadspriserna kan tänkas utvecklas.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen