Överklagande av bygglov tog för lång tid

/assets/img/mostphotos/17346511-nyproduktion.jpg
Foto: Roland Magnusson, Mostphotos
 

Att avgöra överklagade bygglov tog för lång tid förra året. En stor del av landets länsstyrelser klarade inte regeringens mål.

Regeringen har satt upp fyra olika inriktningsmål, för hur lång tid det bör ta för länsstyrelser att handlägga överklaganden av bygglov för bostäder. Enligt det första inriktningsmålet ska 75 procent av det totala antalet ärenden ha avgjorts inom 105 dagar, vilket endast 13 av 21 länsstyrelser levde upp till förra året. Detta enligt enkätundersökningar som Boverket genomfört. År 2016 var målet 75 procent inom 90 dagar, en gräns som 15 länsstyrelser lyckades nå upp till då. 2017 var det alltså färre länsstyrelser som klarade målet, trots att de fick fler dagar på sig än året innan.

För inriktningsmål nummer två ska 90 procent av de överklagade ärendena för bygglov vara avgjorda inom 150 dagar. Det klarade 13 av 21 länsstyrelser av att uppnå i fjol, och 2016 var antalet 15 av 21.

Förra året infördes ytterligare två inriktningsmål; tre och fyra.

Det tredje har 75 procent inom 80 dagar som mål. 17 av 21 länsstyrelser nådde detta mål år 2017.

För det fjärde gäller att 90 procent av alla överklagade lovärenden ska ha avgjorts inom 120 dagar, som uppnåddes av 17 av 21 länsstyrelser förra året.

Att det i nuläget finns flera olika inriktningsmål för bygglov generellt och för bygglov avseende bostäder, har troligen med regeringens fokus på ett ökat bostadsbyggande att göra, menar Adam Laurin, arkitekt och utredare på Boverket.

Varför ser situationen ut såhär ute i landet? En majoritet av länsstyrelserna uppger personalbrist som en bidragande orsak till att målen inte kan uppnås. Vad händer om en länsstyrelse inte lever upp till målen?

— Uppfylls inte målen får den enskilda länsstyrelsen eller regeringen analysera detta och vidta de åtgärder som krävs, förklarar Adam Laurin för Bostadsrättsnytt.

Längst genomsnittlig handläggningstid för avgjorda överklagade lov i fjol hade Kalmar med 186 dagar. Den kortaste hade Länsstyrelsen i Uppsala på 37 dagar. Även Skåne höll sig en bra bit inom gränsen för inriktningsmålen, med 49 dagar.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen