Nordea tror på vändning för bopriserna i maj

/assets/img/pressbild_nordea.jpg
Pressbild från Nordea
 

Enligt en ny prognos från storbanken Nordea kommer bopriserna vända upp när Riksbanken sänker styrräntan för första gången i år, vilket bedöms bli i maj. Vid slutet av året spås styrräntan ligga kring 2,5 procent.

Storbanken Nordea har släppt årets första konjunkturrapport och höll med anledning av det en digital pressträff idag. Bland annat presenterade bankens chefsanalytiker Torbjörn Isaksson en prognos för bostadsmarknaden framöver.

Till exempel spås hushållens investeringar i nya bostäder vända upp under innevarande år, för att sedan fortsätta öka till i alla fall år 2026. Inflationen ser ut att ha stabiliserats och i år kommer den nog hamna under Riksbankens mål på två procent. Därmed kan styrräntan komma att landa på 2,5 procent vid slutet av 2024. 

När det kommer till svenska bopriser i allmänhet så väntas botten vara nådd till sommaren. Räknat från bopristoppen våren 2022 fram till sommaren 2024 så bedöms den totala nedgången landa på 15 procent. Därefter beräknas priserna stiga med fem procent fram till 2025, troligen med start kring Riksbankens första reporäntehöjning i år vilken sannolikt kommer i maj. Bankens prognos indikerar dock en långsam boprisuppgången på grund av de höga räntornas påverkan på hushållen.

En liknande boprisutveckling förutspås även på regional nivå, eventuellt med ett undantag. Enligt Nordeas chefekonom Annika Winsth kan pristappet bli lite större i Västra Götaland då regionen påverkas mer än andra av läget inom industrin, vilket i sin tur kan påverka hushållens köpkraft i allmänhet.

– En svag global efterfrågan slår samtidigt mot industrikonjunkturen. Det får många företag att se över sina kostnader, vilket riskerar att leda till ökade varsel och konkurser. Ekonomin stabiliseras till hösten och en viss återhämtning sker nästa år, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth i ett pressmeddelande från banken. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen