Stillastående till fallande bopriser i storstäderna

/assets/img/10822647-korsningen-2.jpg
Lägenheter i Göteborg. Foto: Håkan Bewert/Mostphotos
 

De senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik visar på stillastående till sjunkande bostadsrättspriser i landets storstadsområden. Störst tapp noterades för centrala Göteborg.

Priserna på bostadsrätter i Sverige minskade med i snitt en procent under december 2023, enligt nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Sett till årsbasis så ligger prisutvecklingen nu på plus en procent, vilket den gjorde även månaden innan.

Medelpriset för en svensk bostadsrätt landade på 40 515 kronor per kvadratmeter i december 2023, jämfört med 43 015 kronor per kvadratmeter i november. Medelpriset ska vara baserat på den senaste månadens försäljningar.

På storstadsnivå var prisutvecklingen stillastående till sjunkande under december. Den största nedgången skedde i centrala Göteborg där priserna minskade med två procent. För både Storstockholm och Storgöteborg noterades minus en procent. Samtidigt förblev bostadsrättspriserna i de centrala delarna av Stockholm och Malmö stillastående, likaså i Stormalmö. 

När det kommer till omsättningen på bostadsrättsmarknaden så ska den ha varit två procent lägre i december 2023 jämfört med samma månad året innan. Jämför man helåret 2023 med 2022 har omsättningen på lägenheter minskat med 14 procent. Svensk Mäklarstatistik konstaterar även att bostadsrättspriserna nu är nere på samma nivå som i augusti år 2020.

Statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen