Danske Bank: Sjunkande bopriser i Stockholms kommun

/assets/img/hammarby-1698920167.jpg
Lägenheter i Hammarby, Stockholms kommun. Foto: Linda Myrin
 

I oktober sjönk bostadsrättspriserna i Stockholms kommun, enligt nya siffror från Danske Bank. Och om utvecklingen fortsätter i samma riktning även i november kan man tala om ett trendbrott.

Den senaste boprisindikatorn från Danske Bank visar att bostadsrättspriserna i Stockholms kommun minskade med en procent i oktober, eller med 0,4 procent efter säsongsrensning. Månaden innan landade noteringen på minus 0,6 procent, efter säsongsrensning minus 0,4 procent.

Gällande omsättningen i oktober uppgick den till 1 499 objekt vilket uppges vara nära nivån vid samma tid ifjol och i linje med hur det såg ut åren innan pandemin. Därmed bedöms omsättningstakten på Stockholms bostadsrättsmarknad som normal. 

För det fall att prisutvecklingen fortsätter åt samma håll även i november, kan man börja tala om ett trendbrott i den återhämtning som synts på marknaden under innevarande år.
– Prisutvecklingen i oktober visade för andra månaden på raken en nedgång, troligtvis ett resultat av ett skenande utbud. Även om det kvarstår risker för svagare arbetsmarknad, högre räntor och en stökig börs, så bedömer vi fortfarande att den kritiska punkten för de fundamentala faktorer som styr bostadspriserna troligtvis är passerad. Endast i det fall Sverige går in i en rejäl lågkonjunktur så ser vi profetiorna om ett förnyat stort prisfall som befogade. Och det är inte vår bedömning i nuläget, säger Danske Bank Sveriges chefekonom Michael Grahn i ett pressmeddelande från banken.

Danske Banks Boprisindikator ska vara baserad på statistik över offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen