Fortsatt positiv boprisutveckling i Västra Götaland

/assets/img/uddevalla-mot-havet.jpg
Vy över Uddevalla. Foto: Roger Skoog / Mostphotos
 

Den senaste mätningen från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Västra Götalands fortsatte uppåt under perioden juni – augusti i år.

I förra mätningen från Svensk Mäklarstatistik vände prisutvecklingen för bostadsrätter i Västra Götalands län upp igen efter tre mätningar i rad av negativa tremånaderssnitt. I veckan släpptes snittet för juni - augusti som även det visar på uppgång, denna gång med plus 5,4 procent. 

En bostadsrätt i länet kostar nu i genomsnitt 37 652 kronor per kvadratmeter. För den senaste tremånadersperioden uppgick antalet sålda bostadsrätter i länet till 4 115, jämfört med 3 708 under samma månader ifjol.

I 17 av länets kommuner såldes tillräckligt många bostadsrätter under de senaste tre månaderna för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod. Statistiken visar att priserna steg i många av länets kommuner.

Bostadsrätter i Uddevalla kommun steg mest i pris under dessa månader, 17,5 procent. I Falköping noterades plus 12,2 procent och i Skövde blev resultatet plus 11,3 procent. Samtidigt sjönk priserna i Vänersborg med 23,3 procent, i Lerum noterades minus 3,8 procent och för bostadsrätter i Lidköping blev resultatet minus 2,9 procent.

På årsbasis landar utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 4,8 procent.

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. 

Prisutveckling under de tre senaste månaderna i Västra Götalands län: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde september 2020   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen