Fortsatt prisfall på Skånes bostadsrätter

/assets/img/mostphotos/26540421-stortorget-hassleholm.jpg
Hässleholm. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos
 

Priserna på bostadsrätter i Skåne län fortsätter att sjunka, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Prisfallet har varit störst i Ängelholm, men i Hässleholm har priserna däremot stigit.

Bostadsrättspriserna i Skåne län har sjunkit med i snitt 2,2 procent under den senaste tremånadersperioden mars – maj 2020. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. I förra mätningen landade tremånadersresultatet för länet på minus 2,4 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i Skåne län ligger nu på 26 755 kronor per kvadratmeter. Under den undersökta perioden såldes 4 217 bostadsrätter. 


I 17 av länets kommuner såldes tillräckligt många bostadsrätter under mars – maj, för att kunna utgöra ett tillräckligt stort underlag. Svensk Mäklarstatistiks miniminivå är 25 försäljningar per tremånadersperiod. I 13 av kommunerna sjönk priserna. Störst prisfall noterades i Ängelholm, där priserna på bostadsrätter sjönk med hela 25,8 procent. Samtidigt steg priserna i Hässleholm och Staffanstorp, med 5,2 procent respektive 3,6 procent. 


På årsbasis ligger utvecklingen av bostadsrättspriser i Skåne län nu på plus 0,3 procent medan rikssnittet är plus 2,8 procent.


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.


Prisutveckling under de tre senaste månaderna i Skåne län:

 Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den nionde juni 2020.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen