Uppgång för bopriser i storstäderna

/assets/img/mostphotos/stockholmstak.jpg
Bostäder i Stockholm. Foto: Mostphotos
 

Prisutvecklingen för bostadsrätter i landets tre storstäder var positiv under september. Detta enligt Valueguard, som även publicerat prisstatistik för Stockholm och Göteborg från början av oktober.

I både Stockholm och Malmö steg prisindex för bostadsrätter med 0,4 procent under september 2019, lika stor uppgång noterades även för riket i snitt. Bostadsrättsindex i Göteborg gick upp med 0,7 procent under samma period. Detta enligt statistikproducenten Valueguards prisindex HOXSWE, vilket går att följa på deras hemsida. Efter justering för säsongseffekter landar bostadsrättsindex för riket på plus 0,8 procent i september. 

För Stockholm och Göteborg presenteras även prisutvecklingen på bostadsrätter under första halvan av oktober. Då var priserna i Stockholm stillastående, medan en ökning med en procent noterades i Göteborg.   

   Källa: valueguard.se


Indexet HOX baseras på en teknologi som tar hänsyn till bostadstyp och mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index (HOX) har utvecklats i samarbete med KTH. Indexet distribueras av Nasdaq OMX och bygger på data från Svensk Mäklarstatistik AB och Lantmäteriet.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen