Fler vill binda räntan på bolån

/assets/img/bilder_nyheter/Västerås_LM/StockholmLM/seb1.jpg
Utanför SEB:s kontor på Östermalmstorg, Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Andelen som vill binda bolåneräntan har ökat betydligt sedan förra månaden. Det är en av slutsatserna man kan dra av SEB:s senaste Boprisindikator.

På uppdrag av banken SEB genomför Demoskop månatligen undersökningen Boprisindikatorn. Den senaste genomfördes under perioden 27 augusti till tredje september i år och bygger på 1 000 intervjuer. Bland annat tillfrågas hushåll om hur deras planer ser ut när det kommer till räntor för bolån. I den senaste undersökningen svarade sju procent av de med helt eller delvis rörlig ränta, att de planerar binda denna inom tre månader. Det är en uppgång om tre procentenheter jämfört med förra månaden.
– Andelen som säger sig vilja binda räntan har ökat rejält från förra månaden. De flesta tror visserligen att räntan kommer att vara fortsatt låg men många har nog också noterat att skillnaden mellan rörlig och bunden ränta idag är väldigt liten. Många ser då möjligheten att för en mycket liten kostnad försäkra sig om låga boendekostnader ett antal år framöver, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande från banken.

Hushållen får också frågan om vilken nivån de tror att reporäntan kommer ligga på om ett år. Det genomsnittliga svaret denna gång blev 0,02 procent. Förra månadens notering var 0,08 procent. När det kommer till hushållens förväntningar på boprisutvecklingen i landet, visar resultaten att den grupp som tror på stigande priser blivit en enhet större sedan förra månaden. Andelen ligger nu på 57 procent.

Gruppen som tror på fallande priser ökade även den med en enhet jämfört med månaden innan, och andelen som tror på ett oförändrat prisläge sjönk från 20 ned till 16. Då resultatet från Boprisindikatorn motsvarar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och den som tror på fallande priser, förblir indikatorn denna gång på samma nivå som i augusti: 38.
– Hushållens förväntningar på bopriserna är för närvarande en bra återspegling av hur marknadsutvecklingen faktiskt ser ut. En klar majoritet tror på stigande priser men vi är fortfarande ganska långt ifrån den glödheta situation vi hade för några år sedan, säger Jens Magnusson.

Resultatet för de olika regionerna, gällande förväntningar på bopriser, redovisas som ett medelvärde av de två senaste månaderna. I Västra Götaland var uppgången störst där indikatorn ökade med sex enheter, från 37 till 43. I Stockholm ökade indikatorn med tre enheter upp till 32. Resultatet i Skåne blev en minskning med fyra enheter ned till 48.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen