Stigande bolåneräntor att vänta

/assets/img/mostphotos/4849888-husfasader.jpg
Foto: Roland Magnusson, Mostphotos.
 

Riksbanken har meddelat att reporäntan snart ska höjas, vilket leder till att många av bankerna kommer höja sina boräntor.

Riksbanken är på väg att höja räntan för första gången på sju år. I dagsläget ligger den på minus 0,5 procent, men förväntas höjas med först 0,25 procent och sedan 0,5 procent per år, enligt Riksbanken. Följer bolåneräntorna reporäntan på samma sätt som tidigare kommer en höjning från minus 0,5 procent till minus 0,25 procent öka boendekostnaden med 350 kronor i månaden för hushåll med lån på tre miljoner.

Bankernas rörliga boräntor, som under många år legat på rekordlåga nivåer, riskerar att stiga om reporäntan höjs. Enligt SBAB:s prognos kommer boräntan ha dubblats fram till år 2022. Då beräknas den rörliga räntan ligga på 2,5 procent, jämfört med dagens snittränta på 1.3 procent.

En ny undersökning från ICA Banken visar att de flesta bolånetagare inte oroar sig för en höjd boränta, även om en höjd boendekostnad skulle få en för stor påverkan på mångas ekonomi. Fem procent av de cirka 640 tillfrågade bolånetagarna i undersökningen uppger att deras ekonomi inte skulle klara någon höjning alls. Den låga räntan vi har idag har gjort att många hushåll upplever att de har goda marginaler, men marginalerna kan försvinna vid en mer normal ränta. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen