Fortsatt positiv boprisutveckling i Stockholms kommun – främst för stora bostadsrätter

/assets/img/sthlm-lm.png
 

Under september fortsatte bostadsrättspriserna uppåt i Stockholms kommun, främst var det lägenheter större än 100 kvadratmeter som ökade i pris. Detta enligt Danske Banks senaste Boprisindikator.

I september 2021 steg bostadsrättspriserna i Stockholms kommun med 1,9 procent, rensat för säsongseffekter blir resultatet plus en procent. Det visar Danske Banks senaste Boprisindikator. Månaden innan ökade priserna med i snitt 1,6 procent, eller plus en procent säsongsrensat.

Resultatet för september visar att priserna främst steg på bostadsrätter större än 100 kvadratmeter, medan priser för lägenheter på 30-40 kvadratmeter förblev oförändrade. Övriga lägenhetsstorlekar bidrog till uppgången.

Gällande omsättningen på bostadsrätter i kommunen så slogs ett nytt rekord, då nivån var den högsta som uppmätts sedan bankens Boprisindikator startades år 2014.

Om utvecklingen på marknaden
I ett pressmeddelande från Danske Bank finns en analys av läget på bostadsmarknaden i Stockholms kommun och en prognos om utvecklingen framöver. Bland annat står det att amorteringskravets återinförande i september inte tycks ha påverkat marknaden, varken efterfrågan eller priserna, under månaden. Indikationerna om en lugnare marknad från i somras verkar ha varit en tillfällighet.

Större bostadsrätter kommer troligen vara fortsatt högt efterfrågade då många arbetsgivare är öppna för en flexibel arbetsplats, som tillåter både arbete hemifrån och på kontor. 

Bostadspriserna väntas inte bli lägre än dagens nivåer, med undantag för nedgångar under  enskilda månader. Priserna kommer fortsätta uppåt även framöver men i lugnare tempo, i takt med att hushållen återgår till att konsumera på en mer normal nivå. Den kraftiga boprisuppgång som skett på senare år bedöms inte kunna hålla i sig, detta då det inte vore förenligt med hur löneutvecklingen ser ut. 

De största riskfaktorerna för bostadspriserna uppges vara stigande räntenivåer, ett större börsfall eller bostadspolitiska förändringar. Sannolikheten för att bostadspolitiken förändras i närtid bedöms dock vara liten, och det rådande låga ränteläget kommer även fortsättningsvis fungera som stöttning åt bopriserna.

Danske Banks Boprisindikator är baserad på statistik över avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet. Indikatorn ger även en prognos över utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) avseende bostadsrätter i Stockholm.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen