Riksbanken utesluter inte lägre reporänta framöver

/assets/img/riksbankshuset_topp.jpg
Riksbankshuset i Stockholm. Pressbild Riksbanken
 

Enligt det senaste beskedet från Riksbanken kommer reporäntan att ligga kvar på noll procent under de närmaste tre åren, en räntesänkning framöver är inte heller uteslutet. Detta enligt ett pressmeddelande.

Igår lämnade Riksbanken ett nytt besked om reporäntan som börjar gälla idag den 23 september: Räntan lämnas fortsatt oförändrad på noll procent, en nivå som väntas bestå fram till och med kvartal tre år 2023. Det framgår av ett pressmeddelande från banken.

De åtgärder som Riksbanken vidtagit hittills för att stötta den ekonomiska utvecklingen i landet i och med coronapandemin, uppges ha haft “en lugnande effekt på de finansiella marknaderna och bidragit till att räntor till hushåll och företag hållits låga i krisen”. 

Exempel på åtgärder som vidtagits är beslutet om att erbjuda lån till bankerna på upp till 500 miljarder kronor för vidareutlåning till företag. Ett annat är direktionens beslut om att fram till den sista juni år 2021 köpa värdepapper för upp till 500 miljarder kronor utöver de köp som planerats innan coronapandemin. Det innefattar köp av statsobligationer, säkerställda obligationer (bostadsobligationer), kommunobligationer och företagspapper (företagscertifikat och företagsobligationer). Informationen är hämtad från Riksbankens hemsida.   

Enligt pressmeddelandet från Riksbanken har svensk ekonomi återhämtat sig en aning snabbare än väntat, efter en vår i akut krisläge. Men samtidigt beskrivs utvecklingen som fortsatt osäker och “kantad av risker”. Stabiliteten på finansmarknaderna uppges vara beroende av stöttning från centralbankerna. 

Under gårdagen rapporterade Sveriges Radio (SR) P1 om det nya räntebeskedet. Bland annat kunde man höra riksbankschef Stefan Ingves säga att räntorna inte kommer att stiga de närmaste tre åren, och att det är nödvändigt att behålla de stimulansåtgärder som införts under coronakrisen. 
– Det kommer att behövas mycket ekonomiskpolitiskt stöd, sannolikt under en ganska lång tid, för att ekonomin ska komma tillbaks till ett mera normalläge så att vi har lagt det här bakom oss, sade Stefan Ingves till SR Lunchekot i P1 den 22 september. 

Att sänka reporäntan är inte heller helt uteslutet, även om det inte bedöms som aktuellt i nuläget. Varför en räntesänkning inte är aktuell just nu beror enligt Stefan Ingves på att de åtgärder som redan vidtagits anses ge större effekt. 

I pressmeddelandet finns ett stycke om just Riksbankens åtgärder. Där står till exempel följande: “Riksbanken är beredd att fortsätta använda de verktyg som står till buds för att ge stöd till ekonomin och inflationen. Även reporäntan kan sänkas om det bedöms vara en verkningsfull åtgärd, särskilt om förtroendet för inflationsmålet skulle vara hotat.”

Lite längre fram i Ekots sändning lyfte programmets ekonomikommentator Kristian Åström eventuella risker med de åtgärder som Riksbanken vidtagit sedan i våras. En av riskerna som han tar upp är att Riksbankens köp av bostadsobligationer skett samtidigt som fastighetspriserna fortsatt uppåt under krisen.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen