Maj 2019: Reporäntan oförändrad – nästa höjning kan dröja

/assets/img/mostphotos/6945140-sveriges-riksbank.jpg
Utanför Sveriges Riksbank. Foto: Mostphotos
 

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad, och svagare inflationstryck kan innebära att nästa höjning dröjer.

Av den senaste penningpolitiska rapporten från Riksbanken, för april 2019, framgår att reporäntan lämnas oförändrad på minus 0,25 procent. Ett beslut som börjar gälla från den åttonde maj i år. Reporäntan höjdes senast i december förra året, den första justeringen uppåt på sju år. Då höjdes den från minus 0,50 procent till minus 0,25 procent, vilket Bostadsrättsnytt rapporterade om.

Riksbankens direktion bedömer nu att reporäntan troligen blir kvar på denna nivå lite längre än vad som uppgavs i rapporten för februari. Nästa räntehöjning väntas ske i slutet av 2019 eller i början av nästa år, för att efter det höjas i ett något långsammare tempo. Enligt februaris prognos skulle räntan kunna komma att höjas igen redan under kvartal tre eller fyra i år.

I ett pressmeddelande skriver Riksbanken att landet står inför ett något svagare inflationstryck än väntat. Under 2019 väntas inflationen sjunka tillfälligt, i och med att energipriserna inte bedöms öka i lika snabb takt som under 2018. Inflationen förutspås bli lägre under ett par år framöver, jämfört med den tidigare prognosen.  

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen