FI: Amorteringsfrihet har lett till större nya bolån

/assets/img/bilder_nyheter/pressbild_fi.jpg
Brunnsgatan 3, Stockholm. Foto: Finansinspektionen
 

En ny analys från Finansinspektionen pekar på att undantaget från amorteringskraven fått nya bolånetagare att ta större lån.

Förra veckan släppte FI en rapport med en utvärdering av makrotillsynsåtgärder de tidigare infört, som bolånetaket och amorteringskrav. Där framgår bland annat att åtgärderna ifråga ser ut att ha “dämpat riskerna” med hushållens skuldsättning på ett generellt plan.

Nyligen kom FI också med en analys kring utfallet av undantaget från amortering, infört våren 2020, som pekar på att initiativet fått låntagare att låna mer. Hittills uppges nya bolånetagares lån ha ökat med runt fyra procent under perioden, samtidigt som bostäderna de förvärvat var drygt en procent dyrare.

Bland bolånetagarna i landet ska tolv procent ha utnyttjat möjligheten att undantas från kraven. De som varit flitigast med att använda undantaget återfinns i gruppen låntagare med högre inkomst och nya bolån. Unga vuxna verkar inte ha ändrat sitt beteende på grund av undantaget från amortering, medan äldre lånade mer. Personer i åldrarna 30 till 65 köpte också dyrare bostäder.

Myndigheten lyfter också att lånen ökat mer än bostadspriserna, vilket indikerar att det ekonomiska utrymme som undantagen inneburit för nya bolånetagare använts till annat än dyrare bostäder. Exempel på det kan vara renovering, sparande, konsumtion, eller att låta finansieringen av bostaden bestå till en större del av lån.


Bakgrund

År 2016 införde myndigheten Finansinspektionen (FI) amorteringskrav för hushåll med stora bolån som innebär att de med lån som överstiger 50 procent av bostadens värde, årligen ska amortera minst en procent av lånebeloppet. Hushåll med lån som överstiger 70 procent av bostadens värde måste amortera minst två procent.

Dessförinnan, hösten 2010, införde FI ett bolånetak som innebär att nya lån som tas med en bostad som säkerhet inte får överstiga 85 procent av bostadens värde.

Därefter infördes ett skärpt amorteringskrav år 2018 som innefattar hushåll med lån större än 4,5 av årsinkomsten före skatt. I och med skärpningen ålades de att amortera en procent utöver det ursprungliga kravet.

I april 2020 gjorde myndigheten det möjligt för landets banker att tillfälligt undanta bolånetagare från amorteringskraven, i syfte att ge dem större ekonomiskt handlingsutrymme under krisen. Undantaget är planerat att upphöra den sista augusti i år.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen