Så kan bolånetagare och bopriser påverkas vid slopat ränteavdrag

/assets/img/bilder_nyheter/pressbild_fi.jpg
Brunnsgatan 3, Stockholm. Foto: Finansinspektionen
 

Finansinspektionen (FI) har analyserat hur olika minskningar av ränteavdraget skulle kunna påverka låntagare, och utfallet för nya och befintliga låntagare skiljer sig en del. Vidare har FI beräknat hur räntekostnader för bolån, och priser på bostäder, kan påverkas om avdraget slopas.

I rapporten "FI-analys 25: Ränteavdrag och hushållens lån" presenteras en ny undersökning från Finansinspektionen (FI), om hur olika stora minskningar av ränteavdraget skulle kunna påverka räntekostnader för bolån samt utvecklingen för bostadspriser.  

Hur låntagare påverkas vid lägre ränteavdrag
 
Ett scenario som studerats är det om ränteavdraget sänks från dagens nivå på 30 procent ned till 20 procent. För befintliga låntagare skulle det på kort sikt innebära högre ränteutgifter och värdet på bostaden bedöms minska något. För nya låntagare skulle det tvärtom bli billigare att köpa bostad och det väntas leda till att de lånar mindre. Men samtidigt ökar lånekostnaderna för båda grupperna. 

På lång sikt väntas lån tagna efter det att ränteavdraget blivit lägre utgöra en växande del av lånestocken och väntas då alltigenom ha en positiv inverkan på den finansiella stabiliteten. Om ränteavdraget minskar ökar skatteintäkterna till staten, pengar som enligt FI skulle kunna gå tillbaka till hushållen “på ett sätt som minskar effekten på deras kassaflöden”. En gradvis nedtrappning av ränteavdraget lyfts också som alternativ.

FI har också studerat hur räntekostnaderna skulle påverkas om avdraget slopades helt. Beräknat på den nuvarande bolåneräntan som i genomsnitt uppges ligga på 1,6 procent, uppgår räntekostnaden för ett lån på en miljon kronor till 933 kronor per månad efter avdrag. Vid slopat avdrag blir kostnaden istället 1 333 kronor. Höjs räntan till fyra procent landar räntekostnaden på 3 333 kronor utan avdrag.

Underlaget för analysen ska bestå av statistik från FI:s låntagarundersökningar rörande sådant som ränta, storlek på lån och köpeskilling. 

Boprisutveckling vid lägre ränteavdrag 
Utöver det ingår också en enskild del om hur bostadspriserna kan förändras vid slopat ränteavdrag. Om ränteavdraget sätts till 20 procent indikerar resultaten från FI:s beräkningar en prisnedgång om drygt fyra procent. Slopas avdraget helt handlar det istället om en nedgång om runt 25 procent.

Priseffekten är enligt uppgift uppskattad genom att boendekostnaden hålls oförändrad med hjälp av en så kallad brukarkostnadsberäkning, där hänsyn bland annat tas till värdet av att bo i bostaden kontra vad det skulle kosta att hyra en bostad. Kostnader som följer med bostadsägandet dras sedan av från värdet.   

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen