Storbankerna inte längre störst på nya bolån

/assets/img/fi_lm.jpg
Utanför Finansinspektionens kontor i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

För första gången har retailbankerna lyckats ta en större andel av nyutlåningen på den svenska bolånemarknaden än de svenska storbankerna. Det framgår av FI:s senaste bankbarometer.

Den 16 april publicerade Finansinspektionen (FI) årets första bankbarometer, med fokus på utvecklingen under andra halvåret 2019. Den innehåller bland annat statistik över svensk bolånemarknad.

Enligt rapporten Bankbarometern växte bolånemarknaden under de två sista kvartalen ifjol. Majoriteten av utlåningen stod storbankerna Svenska Handelsbanken, SEB och Swedbank för, samtidigt som retailbankerna SBAB, Länsförsäkringar Bank, Skandiabanken och Landshypotek tog den största andelen av nyutlåningen. 

Totalt uppgick nyutlåningen under perioden till 72 miljarder kronor, där retailbankerna stod för 32 procent och storbankerna för 30 procent. 

Under förra året sjönk svenska bankers lönsamhet något. Orsaker till det uppges till exempel vara större konkurrens och lägre marginaler på bolån. Men jämfört med andra stora banker i EU bedöms lönsamheten på den svenska marknaden fortfarande som hög. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen