Många stämningar mot brf i Stockholm

/assets/img/bilder_nyheter/metronomen-ssm-living-group-001.jpg
Visionsbild av Brf Metronomen vid Telefonplan. Pressbild SSM
 

50 stämningar har riktats mot en brf med pågående husbygge i Stockholm, många av dessa kommer från förhandstecknare som vänt sig till tingsrätten på grund av kraftigt försenad inflytt.

Många förhandstecknare av bostadsrätter i Brf Metronomen vid Telefonplan i Stockholm, ett av bostadsutvecklingsbolaget SSM:s byggprojekt, har vänt sig till domstol för att försöka få tillbaka tidigare erlagda förskottsbetalningar. Totalt handlar det om 44 stämningsansökningar mot bolaget. Detta enligt ett pressmeddelande från SSM.

Av en tidigare artikel från tidningen SvD framgår att bolagets bygge av Brf Metronomen blivit försenat med över ett år, och att många bostadsköpare därför vill häva sina köp. Utöver de 44 förhandstecknare som valt att stämma bostadsutvecklaren, har även ett fastighetsbolag vid namn Tellusborgsvägen 67 med adress alldeles i närheten av bygget, valt att skicka in en stämningsansökan: Utvecklarens utdragna byggprocess i området anses ha påverkat fastighetsbolaget negativt, och därför begär Tellusborgsvägen 67 drygt 17 miljoner kronor i ersättning av SSM.

Förutom stämningsansökningarna som nämns ovan, framgår av pressmeddelandet att det totalt pågår fem ytterligare stämningar mot bolaget i tingsrätten, rörande återbetalning av erlagda förskott. Där står också att SSM och bostadsrättsföreningen ifråga, delar uppfattningen att “avtalen är giltiga och att hävningarna är ogrundade”, samt att inflyttning i Brf Metronomen förväntas kunna påbörjas under första kvartalet nästa år. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen