700 bostäder planeras i Sundsvalls nya stadsdel

/assets/img/mostphotos/11102156-sundsvall-sett-fran-taken.jpg
Sundsvall. Foto: Björn Wedin, Mostphotos
 

Drygt 700 bostäder och tre nya kvarter ska den nya stadsdelen Alliero innehålla. Nu diskuteras förslagen till detaljplanen, och byggstart tros bli år 2020, skriver Sundsvalls Tidning.

Sundsvalls kommun har sedan 2016 haft planer på att bygga bostäder mellan glasfabriken Emharts parkering och Folkets park. Det handlar om en ny stadsdel som ska växa fram i Sundsvalls centrum. Stadsdelen har fått namnet Alliero och ska bestå av tre kvarter och två punkthus. Det rör sig om totalt cirka 700 nya bostäder, skriver Sundsvalls Tidning.

 

Eftersom området som stadsdelen planeras på är så stort har projektet delats upp i två detaljplaner, varav den ena är i fokus just nu. Förslaget till detaljplan Alliero DP1 är nu under överläggning, så att kommunen kan få in synpunkter på planerna. Flera ändringar har gjorts sedan 2016 och nu innefattar projektet även en del av parkeringen vid Sporthallen och två parkstråk runt om den nya stadsdelen. Andra förändringar som tillkommit är bland annat att ett åttavåningshus planeras vid Universitetsallén, att de nya husen blir mellan fem och sju våningar höga och att fler gröna ytor och större innergårdar planeras.

 

Malin Lignell är projektledare på kommunen och tror att detaljplan DP1 kommer vinna laga kraft i höst. Det är cirka tio företag som visat intresse för att bygga i området. Dock får de inte börja bygga förrän tidigast 2020, och marken måste saneras innan ett bygge kan påbörjas. Marken ägs av både kommunen och fastighetsbolaget Diös, rapporterar Sundsvalls Tidning.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen