Stockholm: Planer på 60 nya bostadsrätter i trä i Söderort

/assets/img/25618382-bagarmossen-centrum.jpg
Bagarmossen. Foto: Mostphotos
 

I Bagarmossen, Stockholm Söderort, vill Stockholms stad att det byggs 90 nya lägenheter varav 60 är tänkta att bli bostadsrätter. Exploateringskontoret föreslår att marken säljs till en utvald byggaktör som avser uppföra flerfamiljshus i trä med solceller på platsen. Detta enligt Mitt i.

År 2016 antog Stockholms stad ett program för utveckling av Bagarmossen och Skarpnäck i Stockholm Söderort, som bland annat innefattar mark i Brotorp i Bagarmossen. Enligt lokaltidningen Mitt i Söderort har kommunens exploateringskontor nu föreslagit att 90 nya bostäder uppförs på platsen. Vidare vill kontoret att markbitarna, belägna längs Rusthållarvägen i Brotorp, säljs till en utvald byggaktör.

Totalt ska 23 bolag ha anmält intresse och valet föll på ett familjeägt fastighetsbolag vid namn Nordfeldts som avser uppföra flerfamiljshus i trä och utrusta dessa  med solceller med kapacitet att täcka 25 procent av husens elbehov.   

Av de 90 lägenheterna som föreslås är 60 tänkta att bli bostadsrätter och 30 hyresrätter. Projektet är ännu i ett tidigt skede, någon byggstart kan inte bli aktuell förrän preliminärt år 2028. Nästa steg blir att påbörja detaljplanearbetet, men det kan ske först efter att politikerna i exploateringsnämnden tagit ställning till underlaget för det. 

I nuläget är 64 procent av bostäderna i Bagarmosssen hyresrätter, 30 procent upplåts med  bostadsrätt och sex procent utgörs av småhus. Källa: Mitt i/Exploateringskontoret

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen