Uppåt för bostadsrättspriserna i storstäderna

/assets/img/mostphotos/60700264-hotel-draken.jpg
Vy över Göteborg. Foto: Mostphotos
 

Under februari steg bostadsrättspriserna i Sveriges storstadsområden, förutom i centrala Malmö där priserna förblev oförändrade. Störst prisuppgång noterades i centrala Göteborg. Detta enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste mätningar.

Under februari steg priserna på bostadsrätter i landets storstadsområden med undantag för centrala Malmö där priserna stått stilla. Störst prisuppgång i februari skedde i centrala Göteborg där bostadsrättspriserna stigit med två procent. I Storstockholm, centrala Stockholm, Storgöteborg och Stormalmö ökade priserna med en procent. 


Rikssnittet landade på plus en procent under februari. Det visar nya siffror från statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik. 

– För första gången sedan april 2022 konstaterar vi en positiv månadssiffra för bostadsrätter på riksnivå. Det är inte ovanligt att året inleds med uppgångar, och det återstår att se ifall vi närmat oss en mer balanserad bostadsmarknad. Ännu är dock antalet bostadsförsäljningar fortsatt lågt. Under februari såldes 8 100 bostadsrätter och 3 200 villor, vilket är 25 procent respektive 20 procent färre försäljningar jämfört med samma månad förra året, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, i ett pressmeddelande.


Medelpriset för en bostadsrätt i landet ligger nu på 43 417 kronor per kvadratmeter. På årsbasis har bostadsrättspriserna minskat med elva procent på riksnivå.


Prisstatistik för bostadsrätter, februari 2023:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde mars i år, avseende februari 2023. Medelpriset är enbart baserat på den senaste månadens försäljningar.


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden december 2022–februari 2023 och de siffrorna visar bland annat en prisnedgång i Västernorrlands län. Där sjönk bostadsrättspriserna med 2,1 procent. I förra mätningen sjönk priserna med 5,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 13 903 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på minus 13,3 procent.


En prisnedgång skedde även i Västra Götalands län. Där har priserna fallit med 2,1 procent medan de i föregående mätning sjönk med 6,0 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 35 821 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 14,3 procent. 


I mätningen noterades en prisnedgång  på bostadsrätter i Stockholms län med 0,7 procent. I den föregående mätningen blev resultatet minus 2,0 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 61 435 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 9,5 procent.


En prisnedgång noterades även på bostadsrätter i Skåne län med 1,8 procent. I den förra mätningen blev resultatet minus 6,1 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 29 869 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 8,4 procent.

 

I den aktuella mätningen sjönk bostadspriserna i Västmanlands län med 4,2 procent och i förra mätningen sjönk priserna med 4,1 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 19 101 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 15,8 procent.


I Uppsala län noterades prisuppgång på bostadsrätter i Uppsala län med 1,8 procent. I den förra mätningen sjönk priserna med 4,9 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 35 984 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på minus 12,7 procent.


Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna: 
Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes åttonde mars i år, avseende perioden december 2022–februari 2023. 


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.


Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte. På uppdrag av Svensk Mäklarstatistik producerar sedan Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik av datan.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen