Sjunkande till stillastående bopriser i storstäderna – förutom i centrala Stockholm

/assets/img/47689029-pa-promenad-pa-ostermalm-i-stockholm.jpg
Hustak i Stockholms innerstad. Foto: Maria Groth / Mostphotos
 

I januari minskade priserna på bostadsrätter i landets storstadsområden, med undantag för centrala Malmö där priserna stod stilla och centrala Stockholm där en uppgång noterades. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Under årets första månad sjönk bostadsrättspriserna i flera av Sveriges storstadsområden och rikssnittet landade på minus en procent. Samtidigt noterades stillastående priser i centrala Malmö och plus en procent för centrala Stockholm. Det visar nya siffror från statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik. 

I Storstockholm och centrala Göteborg minskade priserna på bostadsrätter med en procent, medan priserna i Storgöteborg och Stormalmö landade på minus två procent.

Medelpriset för en bostadsrätt i landet ligger nu på 41 572 kronor per kvadratmeter. På årsbasis har bostadsrättspriserna minskat med tio procent på riksnivå.

När det kommer till omsättning så såldes totalt 6 800 bostadsrätter i januari, vilket uppges motsvara en nedgång om 27 procent jämfört med samma månad ifjol. Under november 2022–januari 2023 uppgick antalet sålda bostadsrätter till 20 479 bostadsrätter. Motsvarande period förra året låg omsättningen på 27 129. 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den åttonde februari i år, avseende januari 2023. Medelpriset är enbart baserat på den senaste månadens försäljningar.


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden november 2022–januari 2023 och de siffrorna visar bland annat en prisnedgång på bostadsrätter i Uppsala län. I den aktuella mätningen sjönk priserna med 4,9 procent medan de i förra mätningen sjönk med 9,3 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 35 200 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på minus 13 procent.


En prisnedgång noterades denna period i Västernorrlands län. Där sjönk bostadsrättspriserna med 5,4 procent. I förra mätningen sjönk priserna med 9,0 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 13 479 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på minus 18,6 procent.


En prisnedgång skedde även i  Västra Götalands län. Där har priserna fallit med 6,0 procent medan de i föregående mätning sjönk med 6,2 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 35 344 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 13,6 procent. 


I mätningen noterades en prisnedgång  på bostadsrätter i Stockholms län med 2,0 procent. I den föregående mätningen blev resultatet plus 0,1  procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 60 739 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 8,8 procent.


En prisnedgång noterades även på bostadsrätter i Skåne län med 6,1 procent. I den förra mätningen blev resultatet  minus 6,6 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 29 684 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 7,5 procent.

 

I den aktuella mätningen sjönk bostadspriserna i Västmanlands län med 4,1 procent och i förra mätningen sjönk priserna med 2,6 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 19 511kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 13,7 procent.


Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes åttonde februari i år, avseende perioden november 2022–januari 2023. 


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte. På uppdrag av Svensk Mäklarstatistik producerar sedan Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik av datan.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen