Sjunkande bopriser i landets storstäder

/assets/img/skarmavbild-2023-01-12-kl.-12.21.39.png
Lägenheter i Stockholm. Foto: Linda Myrin
 

Under december minskade priserna på bostadsrätter i Stockholm, Göteborg och Malmö. På riksnivå noterades minus en procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Svensk Mäklarstatistiks senaste mätning visar att bostadsrättspriserna i landets storstäder sjönk under december 2022. Störst nedgång noterades för Storgöteborg och de centrala delarna av staden där priserna minskade med minus två procent. I resterande storstadsområden gick bostadsrättspriserna ned med en procent, vilket även blev resultatet på riksnivå. 

Statistiken ska vara baserad på 22 381 bostadsrätter sålda under månaderna oktober–december 2022, samma period 2021 uppgick antalet till 30 333.

Medelpriset för en bostadsrätt i Sverige ligger nu på 38 909 kronor per kvadratmeter, jämfört med 41 482 i föregående mätning (avseende november 2022). Gällande årsbasis ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i landet nu på minus nio procent.


Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden oktober–december 2022 och de siffrorna visar bland annat en prisnedgång i Västernorrlands län. Där sjönk bostadsrättspriserna med 9 procent. I förra mätningen sjönk priserna med 7,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 13 649 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på minus 14,4 procent.

 

En prisnedgång skedde även i  Västra Götalands län. Där har priserna fallit med 6,2 procent medan de i föregående mätning sjönk med 6,5 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 35 543 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 11,9 procent. 

 

I mätningen noterades en prisuppgång på bostadsrätter i Stockholms län med 0,1 procent. I den föregående mätningen blev resultatet plus 1,3 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 61 096 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på minus 7,8 procent.

 

I Uppsala län sjönk bopriserna med 9,3 procent och i förra mätningen sjönk de med samma siffra, 9,3 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 34 844 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på minus 11,7 procent.

 

En prisnedgång noterades även på bostadsrätter i Skåne län med 6,6 procent. I den förra mätningen blev resultatet detsamma, minus 6,6 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 29 941 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 7,4 procent.

 

I den aktuella mätningen sjönk bostadspriserna i Västmanlands län med 2,6 procent och i förra mätningen sjönk priserna med 5,6 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 19 892 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på minus 11 procent.

 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes 13 januari i år, avseende perioden oktober-december 2022. 


Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde.

Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan. Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat. 

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen