Mäklarstatistik: Boprisuppgång i Stockholm och Göteborg

/assets/img/52133107-vintervy-over-olivedal-i-goteborg.jpg
Vy över Göteborg. Foto: Tommy Alvén / Mostphotos
 

Under januari steg priserna på bostadsrätter i Stockholm och Göteborg, både på storstadsnivå och centralt förutom i Storstockholm där priserna stod stilla. Samtidigt noterades stillastående priser i både centrala Malmö och Stormalmö. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

År 2022 inleddes med stigande bostadsrättspriser i Stockholm och Göteborg, utvecklingen i januari var genomgående positiv både på storstadsnivå och centralt förutom i Storstockholm där prisutvecklingen var oförändrad. Detta samtidigt som stillastående priser noterades i Stormalmö och i de centrala delarna av staden. Det visar en ny mätning från statistikleverantören Svensk Mäklarstatistik.

Den största uppgången på storstadsnivå under månaden noterades i centrala Stockholm där priserna ökade med två procent, medan priserna på bostadsrätter i Storstockholm stod stilla. För centrala Göteborg och Storgöteborg blev resultatet plus en procent, medan bostadsrättspriserna i centrala Malmö och Stormalmö var stillastående.

På riksnivå ökade priserna på bostadsrätter med en procent och på årsbasis ligger utvecklingen nu på plus sex procent. I de centrala delarna av Stockholm är årstakten uppe i plus 13 procent, för centrala Göteborg blev motsvarande notering plus åtta procent och i Malmö ligger årstakten nu på plus nio procent.

Statistiken ska vara baserad på försäljningen av 27 129 bostadsrätter under perioden november 2021-januari 2022.


Prisstatistik för bostadsrätter, januari 2022: 

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den 8 februari i år, avseende januari 2022. Medelpriset uppges vara baserat på försäljningar under månaden. 

Svensk Mäklarstatistik släpper också uppdaterade tremånaderssnitt varje månad. De senaste resultaten avser perioden november – januari 2022 och de siffrorna visar bland annat en prisuppgång på bostadsrätter i Uppsala län med en procent. I föregående mätning blev resultatet minus 2,1 procent. Nu kostar en bostadsrätt i länet i genomsnitt 40 497 kronor per kvadratmeter. På årsbasis landar den genomsnittliga utvecklingen av bostadsrättspriser i länet på plus 10,2 procent.

 

I denna mätning gick bostadsrättspriserna i Skåne län ned med 3,3 procent. I den förra mätningen blev resultatet minus 1,4 procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 31 946 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 6,7 procent.

 

I mätningen noterades  en prisnedgång i Västmanlands län med 1,4 procent. I den förra mätningen blev resultatet minus en procent. Snittpriset för en bostadsrätt i länet ligger nu på 22 564 kronor per kvadratmeter. Sett till de senaste tolv månaderna ligger prisutvecklingen för bostadsrätter i länet på plus 12,4 procent.

 

Återigen noterades en prisnedgång i Västra Götalands län, nu med 0,7 procent. I förra mätningen blev resultatet minus 1,1 procent.  Genomsnittspriset för en bostadsrätt i länet uppgår nu till 40 611 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 5,6 procent.

 

I Västernorrlands län skedde under den aktuella perioden en prisuppgång på 2,4 procent medan förra mätningen visade resultatet minus 0,9 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i länet landar på 16 525 kronor. På årsbasis ligger prisutvecklingen för länet på plus 26,1 procent.

 

I denna mätning noterades en prisuppgång i Stockholms län på 1,1 procent. I den förra mätningen steg priserna med 2,6 procent. En bostadsrätt i länet kostar nu genomsnittligen 66 493 kronor per kvadratmeter. På årsbasis ligger prisutvecklingen på plus 5,3 procent.

 


Prisutveckling för bostadsrätter under de tre senaste månaderna:

Källa: Uppdaterade siffror från Svensk Mäklarstatistik som offentliggjordes den 8 februari i år, avseende november 2021-januari 2022. 

Svensk Mäklarstatistik beräknar den senaste månadsförändringen genom ett medelvärde för de tre senaste månaderna, viktat efter antalet försäljningar, som jämförs med vad motsvarande värde var en månad tillbaka i tiden. Detta redovisas sedan som ett glidande medelvärde. Den senaste tremånadersperioden jämförs med motsvarande period innan.

Resultatet för den senaste månaden är preliminärt. Statistiken tas fram månatligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik. Prisstatistik som tas upp i artikeln avser genomsnittliga resultat och är baserad på data från försäljningar av bostäder, oavsett om de annonserats eller inte. På uppdrag av Svensk Mäklarstatistik producerar sedan Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik av datan.

Senaste nytt från BoPodden & BoVloggen